RÜZGAR ENERJİSİ


RÜZGAR ENERJİSİNİN ÖZELLİKLERİ Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneşin, yer yüzeyini ve atmosferi farklı derecede ısıtmasından rüzgar adı verilen hava akımı oluşur. Dünya yüzeyine ulaşan güneş enerjisinin yalnızca küçük bir bölümü rüzgar enerjisine çevrilir. Rüzgar enerjisinin özellikleri genel olarak şunlardır: 1) Atmosferde bol ve serbest olarak bulunur. 2) Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. 3) Enerjisi hızının küpü ile orantılıdır. 4) Yoğunluğu düşüktür. 5) Enerjisinin depolanması, başka bir enerjiye çevrilmesi ile mümkündür. Çevre kirliliği yaratmaz.

0 yorum: