Dirençler

Biraz dirençler hakkında bilgi paylaşalım. Adı üstünde direnç birşeye karşı gelen anlamında peki neye? Üzerlerindeki renkler neyi ifade ediyor?


İki ucu arasına gerilim uygulanan bir maddenin elektrik akımına karşı gösterdiği direnme özelliğine denir. Kısaca; elektrik akımına gösterilen zorluğa direnç denir.


Eğer direnç değeri yüksek olursa içinden geçen akım değeri düşük olur.

BİRİM :Direnç"R" veya "r" harfi ile gösterilir, birimi ohm (Ω) dur. Dirençler içinden geçen akımla doğru orantılı bir şekilde etrafına ısı yayar.

Dirençler bir wataj oranına sahiptir. Bu oran ne kadar büyük olursa o kadar çok ısıyı yayarlar.


Direnç sayısını sınırlayabilmek için dirençler için standart direnç değerleri bulunmuştur. Bunlar;
1.0 1.2 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2

DİRENÇ OKUMA: Renkli dirençlerde 1 nci ve 2 nci bantlar sayıyı 3 ncü bant çarpanı ve 4 ncü bant ise direncin toleransını verir. 5 renkli dirençlerde ise 1, 2 ve 3 ncü bantlar sayıyı 4 ncü bant çarpanı ve 5 nci bant ise toleransı verir. 5 bantlı dirençler genellikle daha hassas değerlere sahip dirençlerdir ve özel devreler için imal edilirler.KARBON FILM DIRENÇ
RC harfleri ile ifade edilir.

Karbon Film Direnç; kömür tozu ile, reçine tozunun eritilmesi ile elde edilir, bir cam tüp üzerine yerleştirilir veya seramik çubuk üzerine karbon mürekkep püskürtülür ve fırınlanır. Üzerine elmas yada lazer teknolojisi ile spiral çizgiler atılarak dirence değer verilir.

Plastik ve ya epoksi kaplanarak neme karşı koruma sağlanır.

Ani gerilim yükselmesinde ve aşırı güç yüklemesinde zarar görür.

Sıcaklığa karşı kararlıdır. Elektronik devrelerde en çok kullanılan direnç türüdür.


METAL FILM DIRENÇ
RM harfleri ile ifade edilir.

Film dirençler şerit şeklinde yalıtkan bir gövde üzerine sarılmıştır. Bu durumu, bir fotoğraf filminin sarılışına benzetebiliriz. Film dirençler toleransı en küçük olan dirençlerdir. Yani, istenilen değer tam tutturulabilmektedir. Bu nedenle hassas direnç gerektiren elektronik devreler için çok önemli bir dirençtir. Ayrıca maksimum akımda bile
değeri pek değişmemektedir.

Plastik ve ya epoksi kaplanarak neme karşı koruma sağlanır.

Güç karbon dirence göre fazladır.BU nedenle ani gerilim artışlarında
üzerindeki fazla gücü çok kısa bir sürede dışarıya sıcaklık olarak verir,
böylece direnç yanmaz.

Karbon dirençlerin çalışamayacağı yüksek kararlılık ve duyarlılık
gerektiren uygulamalarda kullanılır.


METAL OKSİT FİLM DİRENÇ
RMO harfleri ile ifade edilir

Film direçlerine göre güç kaybı daha fazladır.

Güç kaybının fazla olduğu uygulamalarda
Kullanılır.


SİGORTA METAL FİLM DİRENÇ

RMF harfleri ile ifade edilir.


Direnci akımla orantılı olarak artar,akım belli bir değere
gelince direnç açık devre olur ve devreyi açar.


Akım sınırlaması gereken yerlerde devreyi korumak
amacı ile kullanılır.TAŞ DiRENÇ
RW Harfleri ile ifade edilir(power wirewound)Güç devrelerinde kullanılan dirençlerdir.Yüksek güçte ve
düşük ohm’ajda üretilirler.

Seramik üzerine bir alaşım teli sarılarak yapılır.Yalıtımı
sağlamak ve nemi önlemek için çok iyi bir şekilde kaplanır.
(örn:cam emayeyle,çimentoyla,silikonla).

Güç kaybı en büyük dirençtir. Ani gerilim sıçramalarına
dayanıklıdır.Sıcaklığa karşı kararlıdır.


POTANSiYOMETRE
R-POT harfleri ile ifade edilir.

Direnç değerinde duruma göre değişiklik yapılması
veya istenilen bir değere ayarlanması gereken devrelerde
kullanılır. Karbon, telli ve kalın film yapıda olanları vardır.
Ayarlı dirençlerin1A akım değerine kadar kullanılanlarına
Potansiyometre denir.

Potansiyometreler üç bacaklıdır. Direnç değerinin
değiştirilmesi yoluyla gerilim bölme, diğer bir deyimle çıkış
gerilimini ayarlama işlemini yaparlar.

Potansiyometreler, darbe jenaratörününde darbe genişliği
ayarı,yükselteçte ses ve ton ayarı, skoptaki genlik ayarı,
haberleşmede frekans ayarı için kullanılır.

Display Teknolojileri

Son zamanlarda artan display teknolojilerine ayak uydurmak oldukca zor. TV uretiminde gelistirilen yeni teknolojiler son kullanici tarafindan ne kadar biliniyor ve eksik kalan yanlar ne kadar farkediliyor? Alacagimiz bir TV nin avantaj ve dezavantajlari neler?Bu arastirma konumda sizlere bu konuda yardimci olmaya calistim. Umarim yararli olur.

Devamı

ANAHTARLAMALI( SWITCHING ) REGÜLATÖRLER

Günümüzde bir çok elektronik cihazın regülatör devresi incelendiğinde küçük bir ferit core üzerine sarılmış az bir spir ve çokaz bir yer kaplayan elektronik elemanlar görülecektir। Lineer regülatörlerin giriş gerilimini temin etmek için 220 V şebeke geriliminin uygun bir transformatör ile sağlanması gerekmektedir. Oysa switching regulatörler şebeke gerilimini de kontrol edebileceği gibi uygun bir transformatörlede daha düşük seviyeli gerilimi kontrol edebilmektedir.

Devamı

AUTOCAD

AUTOCAD'E GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük yazılım firmalarından olan Autodesk Inc।’in ürünü AutoCAD, bilgisayar destekli çizim ve tasarım programıdır. Sürekli geliştirilen AutoCAD’in çizim dosya uzantısı .dwg, dünya endüstriyel çizim standardı olarak kabul edilmiştir. AutoCAD genel amaçlı bir tasarım ve çizim programı olduğundan herhangi bir meslek dalına yönelik olarak oluşturulmamıştır. Gerek 2 boyutlu, gerek 3 boyutlu çalışmaları ile sağladığı avantajlar, kullanım kolaylığı ile mimarlıktan, reklamcılığa, makine mühendisliğine, elektronik mühendisliğine ve pek çok meslek dalındaki kullanıcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

KOJENERASYON SİSTEMLERİ

Dönem içi birkaç arkadaşla hazırladığımız projemiz

KOJENERASYONUN TANIMI
Tek bir sistemden eş zamanlı olarak elektrik ve/veya mekanik güç ile kullanılabilir ısı üretilmesi demek olan kojenerasyon veya diğer adıyla Bileşik Isı ve Güç Üretimi tekniğinde ana kaynak; kullanılan gaz türbini veya gaz motorunun jeneratör gücü ile motor soğutma ısısı, yağlama yağı ve egzost gazının ısısıdır.
Primer yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak, kaçınılmaz olmuştur. Bu anlamda kojenerasyon günümüz çağdaş "enerji yönetimi" teknikleri içinde ön sıralarda yer almaktadır. Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesidir. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler oluşturmaktadır. Basit çevrimde çalışan, yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motorun kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilir. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanabilir. Bu tekniğe "birleşik ısı-güç sistemleri" ya da kısaca "kojenerasyon" diyoruz.

Proje Yeni Link