Dirençler

Biraz dirençler hakkında bilgi paylaşalım. Adı üstünde direnç birşeye karşı gelen anlamında peki neye? Üzerlerindeki renkler neyi ifade ediyor?


İki ucu arasına gerilim uygulanan bir maddenin elektrik akımına karşı gösterdiği direnme özelliğine denir. Kısaca; elektrik akımına gösterilen zorluğa direnç denir.


Eğer direnç değeri yüksek olursa içinden geçen akım değeri düşük olur.

BİRİM :Direnç"R" veya "r" harfi ile gösterilir, birimi ohm (Ω) dur. Dirençler içinden geçen akımla doğru orantılı bir şekilde etrafına ısı yayar.

Dirençler bir wataj oranına sahiptir. Bu oran ne kadar büyük olursa o kadar çok ısıyı yayarlar.


Direnç sayısını sınırlayabilmek için dirençler için standart direnç değerleri bulunmuştur. Bunlar;
1.0 1.2 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2

DİRENÇ OKUMA: Renkli dirençlerde 1 nci ve 2 nci bantlar sayıyı 3 ncü bant çarpanı ve 4 ncü bant ise direncin toleransını verir. 5 renkli dirençlerde ise 1, 2 ve 3 ncü bantlar sayıyı 4 ncü bant çarpanı ve 5 nci bant ise toleransı verir. 5 bantlı dirençler genellikle daha hassas değerlere sahip dirençlerdir ve özel devreler için imal edilirler.KARBON FILM DIRENÇ
RC harfleri ile ifade edilir.

Karbon Film Direnç; kömür tozu ile, reçine tozunun eritilmesi ile elde edilir, bir cam tüp üzerine yerleştirilir veya seramik çubuk üzerine karbon mürekkep püskürtülür ve fırınlanır. Üzerine elmas yada lazer teknolojisi ile spiral çizgiler atılarak dirence değer verilir.

Plastik ve ya epoksi kaplanarak neme karşı koruma sağlanır.

Ani gerilim yükselmesinde ve aşırı güç yüklemesinde zarar görür.

Sıcaklığa karşı kararlıdır. Elektronik devrelerde en çok kullanılan direnç türüdür.


METAL FILM DIRENÇ
RM harfleri ile ifade edilir.

Film dirençler şerit şeklinde yalıtkan bir gövde üzerine sarılmıştır. Bu durumu, bir fotoğraf filminin sarılışına benzetebiliriz. Film dirençler toleransı en küçük olan dirençlerdir. Yani, istenilen değer tam tutturulabilmektedir. Bu nedenle hassas direnç gerektiren elektronik devreler için çok önemli bir dirençtir. Ayrıca maksimum akımda bile
değeri pek değişmemektedir.

Plastik ve ya epoksi kaplanarak neme karşı koruma sağlanır.

Güç karbon dirence göre fazladır.BU nedenle ani gerilim artışlarında
üzerindeki fazla gücü çok kısa bir sürede dışarıya sıcaklık olarak verir,
böylece direnç yanmaz.

Karbon dirençlerin çalışamayacağı yüksek kararlılık ve duyarlılık
gerektiren uygulamalarda kullanılır.


METAL OKSİT FİLM DİRENÇ
RMO harfleri ile ifade edilir

Film direçlerine göre güç kaybı daha fazladır.

Güç kaybının fazla olduğu uygulamalarda
Kullanılır.


SİGORTA METAL FİLM DİRENÇ

RMF harfleri ile ifade edilir.


Direnci akımla orantılı olarak artar,akım belli bir değere
gelince direnç açık devre olur ve devreyi açar.


Akım sınırlaması gereken yerlerde devreyi korumak
amacı ile kullanılır.TAŞ DiRENÇ
RW Harfleri ile ifade edilir(power wirewound)Güç devrelerinde kullanılan dirençlerdir.Yüksek güçte ve
düşük ohm’ajda üretilirler.

Seramik üzerine bir alaşım teli sarılarak yapılır.Yalıtımı
sağlamak ve nemi önlemek için çok iyi bir şekilde kaplanır.
(örn:cam emayeyle,çimentoyla,silikonla).

Güç kaybı en büyük dirençtir. Ani gerilim sıçramalarına
dayanıklıdır.Sıcaklığa karşı kararlıdır.


POTANSiYOMETRE
R-POT harfleri ile ifade edilir.

Direnç değerinde duruma göre değişiklik yapılması
veya istenilen bir değere ayarlanması gereken devrelerde
kullanılır. Karbon, telli ve kalın film yapıda olanları vardır.
Ayarlı dirençlerin1A akım değerine kadar kullanılanlarına
Potansiyometre denir.

Potansiyometreler üç bacaklıdır. Direnç değerinin
değiştirilmesi yoluyla gerilim bölme, diğer bir deyimle çıkış
gerilimini ayarlama işlemini yaparlar.

Potansiyometreler, darbe jenaratörününde darbe genişliği
ayarı,yükselteçte ses ve ton ayarı, skoptaki genlik ayarı,
haberleşmede frekans ayarı için kullanılır.

0 yorum: