Pulse-width modulation - PWM


16F877 İLE BİR KAÇ PWM ÖRNEĞİ BU ARALAR ÇOK TALEP GELDİĞİNDEN KOYUYORUM PROTEUS VE CCS C KULLANILMIŞTIR AYRICA L298 BİR DEVREDE MEVCUTTUR BÜTÜN DOSYALAR EKTEDİR

İNDİR

Akkor Lambalar ve Floresan LambalarEdison�un bulduğu ampülün 10. yüzyılın sonlarına doğru şehirlerde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla şehirler, gecenin parlayan yıldızları halini aldı. Metropol şehirlerin gece manzaraları, o şehirlerin kimliği halini aldı. Ancak Edison�un tarihî ampulü çok enerji tükettiği ve verimsiz olduğu için artık insanlığın sönen bir yıldızı konumuna geldi. Amerika�da Kaliforniya eyaleti sarı ışık veren ampullerin kullanılmasını yasaklayan bir yasayı görüşmeye başladı. Birkaç hafta önce de New Jersey eyaleti, Edison ampullerinin yerinin floresan lambalarla 3 yıl içinde devlet binalarında değiştirilmesini teklif etti. Küresel ısınmayı önlemek amacıyla oluşturulan Kyoto Protokolü�nü uygulamayan Bush�un partisinden Temsilciler Meclisi üyelerinden Larry Chatzidakis, Thomas Edison�un hatırasına saygısı olduğunu ifade ediyor. Ancak Chatzidakis artık daha az enerji kullanan yollar bulmamızın şart olduğunu belirtiyor.

Kaliforniya ve New Jersey dışındaki birçok eyalette Enerji Bakanlığı ve Çevreyi Koruma Ajansı�nın desteklediği programlar ile Edison ampulünün floresan ile değiştirilmesi teşvik ediliyor. New Jersey eyaleti, Edison�un 400�e yakın buluşunun patentinin aldığı eyalet olması bakımından nostaljiyi en çok hisseden eyaletler arasında. Temiz Enerji Programı ile New Jersey, floresan lambaların Edison ampulleriyle değiştirilmesini tavsiye ediyor. 2005 yılında sadece bu eyalette 1,2 milyon lamba dağıtıldı.

Edison, ampulünün uzun süre yanmasını sağlayan süreçleri geliştirdi. Böylece ampuller otomasyon ile çok sayıda üretilebildi ve şehir sokakları, evler hızla elektrik ile buluştu. Floresan ise 20. yüzyılın ilk yıllarında icat edildi. Ancak halka satışının başlaması 1940�lı yılları buldu. Floresan lambalar Edison ampulüne göre yüzde elli daha az enerji tüketiyor ve çok daha uzun süre kullanılabiliyor. Eğer sarı ışık veren Edison ampulünü floresan lamba ile değiştirirseniz yılda 75 kilo daha az karbondioksit (CO²) üretirsiniz. Küresel ısınmaya sebep olan petrol, benzin gibi fosil yakıtlar atmosferdeki CO² gazının miktarını artıyor. Artan CO², sera gazı etkisi yaparak dünyadaki ısının uzaya kaçmasını engelliyor. Ampulü değiştirmenin yanında küresel ısınmayı azaltmak istiyorsanız aşağıdaki önlemleri kendi yaşamınızda alabilirsiniz:

Daha az araba kullanın. Her 1 km daha az sürüş ile yılda yarım kilo daha az CO² üretirsiniz.

Daha çok recycle (geri dönüşüm) yapın. Eğer evinizdeki her ürünün yarısını recycle yapsanız 1200 kilo daha az CO² üretirsiniz.

Araba tekerleklerinizin havasını dolu tutun. Araba tekerleğinizin havasının inik olmaması yüzde 3 daha az benzin harcamanızı sağlar.

Daha az sıcak su kullanarak yılda 250 kilo kadar daha az CO² atmosfere katkınız olur.

Çok paketi olan ürünleri tercih etmeyin. Çöp miktarını yüzde 10 azaltırsanız yılda yarım tona yakın daha az CO² üretirsiniz.

Ağaç dikin. Her bir ağaç ömrü boyunca 1 ton CO² emer.

Elektronik aletlerinizi kullanmıyorken kapatın. Her yıl tonlarca daha az CO2 atmosfere bırakın.

Floresan lambalar ilk olarak 1939 yılında, NewYork Dünya Fuarı’nda ‘General Electric’ tarafından sergilendi. Amerikan evlerinin elektrikle aydınlatılmasından yaklaşık 60 sene sonra ortaya çıkan floresan lambanın bilinen ampul ile savaşı günümüze kadar sürdü.
Aynı evin içinde banyoda yumuşak ışığı ile floresan galip gelebilirken, yatak odasında mücadeleyi romantik ışığı ile ampul kazandı. Uzun mücadele sonunda zafer floresanın oldu. Bunun esas sebebi ise evlerdeki tercihin değişmesi değil, elektrik giderlerinin azaltılması gereken yoğun yaşamın olduğu işyerleri ve okullardı.
18 Watt’lık bir floresan lamba, 75 Watt’lık bir ampul kadar ışık verebilir. Yani floresanlar daha az enerji harcayıp, daha çok ışık verirler, yaklaşık yüzde 75 enerji tasarrufu sağlarlar. Piyasa satış fiyatları daha yüksektir ama en az on misli daha uzun ömre sahiptirler. Işık tek bir noktadan değil de tüpün her tarafından geldiği için daha fazla dağılır. Mavimsi ışıkları daha yumuşaktır ve gözleri yormaz.
Floresan lambalarda, elektrik düğmesine basıldığında, trans-formerden geçen elektrik, tüpün bir ucundaki elektrottan diğerine bir ark oluşturur. Bu arkın enerjisi tüpün içindeki cıvayı bu-harlaştırır. Bu buhar elektrik yüklenerek gözle görülmeyen ültraviyole ışınları saçmaya başlar. Bu ışınlar da tüpün iç yüzeyine kaplanmış olan fosfor tozlarına çarparak görülen parlak ışığı oluşturur.
Floresan lambalar ilk açılışları sırasında çok elektrik çekerler. Halbuki bu miktarda enerjiyi bir saatlik açık durumda ancak harcarlar. Ayrıca çok sık açıp kapama ile ömürleri de kısalır. Örneğin tipik bir floresan lamba devamlı açık bırakıldığında 50.000 saat çalışabilir. Üç saatlik aralarla kapanıp açıldığında ömrü 20.000 saate düşer. Sonuç olarak floresan lambaları bir saat sonra açacaksanız hiç kapatmamanız daha ekonomik olabilir. Normal ampullerde açıp kapamanın ciddi bir etkisi yoktur.
Bazı insanların floresan tipi ışıklara duyarlıkları vardır. Aslında ayırt edemeyiz ama floresanın ültraviyole içeren arkı saniyede 120 kez çakar. Işığın bu frekansı bazı insanlarda migren denilen baş ağrıları yaratabilir. Bu titreşimleri lambaya doğrudan baktığınızda göremezsiniz ama gözünüzün köşesinden baktığınızda görebilirsiniz.
Evlerdeki çiçekler genellikle yeşil yapraklı olup, ışığın kırmızı ve mavi kısmını absorbe ederler. Mavi onlar için özellikle önemlidir. Ampul ışığında mavi renk çok azdır. Bu nedenle evdeki çiçekler için floresan lambalar daha faydalıdır.

Mikrodenetleyici Tabanlı Bant Otomasyonu


Bitirme projemi sizlerle paylaşıyorum. Emeğe saygı, eminim çok yardımcı olacak içerdeki bilgiler...

1. Word dosyası
2. Proteus Devre
3. CCS C pic yazılımı


ÖZET

Günümüzde herhangi bir iş kolundaki üretim konusuna yaklaşıldığında görülecektir ki, ağır rekabet koşulları bahis konusudur. Açıktır ki artık sadece üretmek çok da anlamlı olmamaktadır .Üretim, hızlı, standart, güvenli, hatasız yapılıyorsa anlam kazanır duruma gelmiştir; ancak bu şekilde rekabetçi unsurlarla baş edilebilir. İşte bu noktada ‘’otomasyon’’ devreye girmektedir.

Endüstri , üretimi,kaliteyi ve verimliliği artırmanın , maliyeti düşürmenin kaynağı olduğu için otomasyon fevkalade önemlidir. Otomasyon yerleşip ilerledikçe endüstriyel üretim onunla doğru orantılı olarak gelişmeye devam edecektir. Otomasyonsuz endüstrinin başarılı ve rekabetçi olması mümkün değildir.

Günümüzde bant otomasyon sistemlerinin kullanım alanları çok geniştir. Gıda sektöründen otomobil sektörüne kadar birçok sektörde kullanılması, artan rekabet koşulları içerisinde üretici firmalar için zorunlu hale gelmiştir.

Projemizde , visual basic tabanlı bant kontrol sistemi yardımıyla bant üzerindeki siyah ve beyaz kutuların renklerine göre ayrılması ,sayılması ve konumlandırılması amaçlanmıştır. Kullanıcı, projede kullanılan protokolü istekleri doğrultusunda uyarlayabilir. Bu açıdan tasarlanan proje, siyah ve beyaz kutuların ayrılması ve konumlandırılmasından ziyade kullanıcı için bir prototip durumunda olup bilgisayar ile çevresel ünitelerin nasıl haberleştiğini, protokolün nasıl sağlandığını içermesi bakımından önemlidir.

ABSTRACT

Nowadays when you approach to subject of production in any field of business,serious competition is matter of discuusion.It is obvious that only production is not meaningful,anymore.If the production is fast,standart,safe and flawless,then it will become meaningful. This is the only way of getting by the competitive factors.At this point,automation steps into the situation.

Automation is extremely important because it is the source of increasing industrial production,quality,productivity and decreasing the cost. Industrial production will continue evaluating directly proportional wit the automation as long as it embeddingly makes progress.Industry can not be succesful and competitive without automation.

At present,utilization fields of band automation systems are very broad.
Under circumstances of increasing competition,it have became compulsory for manufacturers because it is utilized in many fields from nutrient to automobile.

In our project it is aimed that black and white boxes on the band are seperated,numbered,located with the help of visual basic based band control system.User can adjust protocol that is used in the project according to his desires.In this regard,designed project is important because it is a prototype which includes how the computer and enviromental unitaries contact with each other and how the protocol achieved except that black and white boxes are seperated and located.


indir

Mülakatlarda Çıkmış Sorular


Tedaş işe alımda sorulmuş mülakat sorular

1.Linye nedir?
"Dağıtım tablosundan son aydınlanma aygıtı (armatür) yada prizin bağlandığı kutuya (buat) kadar olan kısımdır."
2.Sorti nedir?
"Linye hattı ile aydınlanma aygıtı yada priz arasındaki bağlantı hattıdır."
3.Parafudr nedir?
"Alternatif akımlı güç sistemlerinde çeşitli nedenlerle (yıldırım düşmesi,anahtarlama vb.) oluşan gerilim yükselmelerini sınırlamak amacıyla tasarlanmış -sistem ve techizatın korunmasında- ve enerji besleme sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir görevi olan koruma cihazıdır.( Normal işletme şartlarında yalıtım halindedir.)"
4.Trafo nedir?
"Elektrik enerjisinin parametrelerini ( V.I ) değiştiren statik elektromagnetik cihazlara transformatör denir."
5.Topraklama nedir,çeşitleri nelerdir?
"Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine topraklama denir."
"3 çeşit topraklama vardır:
1) Koruma Topraklaması : İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan kısımlarının topraklanması.(Örn:elektrikli cihazların metal gövdelerinin topraklanması )
2) İşletme Topraklaması : İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması.(Örn:trafonun veya alternatörlerin sıfır noktalarının topraklanması )
3) Fonksiyon Topraklaması : Bir işletim tesisinin istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklama.(Örn:yıldırıma karşı topraklama,zayıf akıma karşı topraklama )"
6.Elektrik akımı neden alternatif akımla taşınır?
"Transformatörün çalışmasına kısaca değinecek olursak; primer sargısına uygulanan alternatif akım, değişken bir manyetik alan oluşturur.Bu değişken manyetik alan nüve üzerinden devresini tamamlayarak transformatörün sekonder sargısını keser.(Faraday kanunlarına göre;bir sargı, değişken bir manyetik alan tarafından kesilirse üzerinde bir gerilim endüklenir.)Ve manyetik alan tarafından kesilen sekonder sargıda sipin sayısına göre gerilim endüklenir.Dolayısıyla transformatörün çalışması için değişken bir manyetik alan oluşturulması gerekir.Sonuç olarak( transformatörler sayesinde gerilim seviyesi kolayca indirilip yükseltilebildiği için ve enerji iletim hatlarında uzun mesafelerde kayıpları azaltmak için gerilimin yüzlerce kV mesafesine kadar yükseltilmesi gerektiğinden değişken manyetik alanın oluşması için transformatör sargılarına alternatif akım uygulanması gerekir.
7.Dağıtım sistemlerinde kullanılan (belli başlı) malzemeler nelerdir?
" 1)Parafudr 2)Ölçü tr. 3)Dağıtım tr. 4)İletken 5)İzolatör 6)Kesici 7)Ayırıcı "
8.Transpoze nedir?
"Kapasitif özelliklerinden dolayı Enerji Nakil Hatları'nda oluşan kapasitif gerilim artışları, hattın uzunluğuna ve iletim gerilimine ve de direk tipine bağlı olarak, hat sonu gerilimi ile hat başı gerilimi farklılık göstermektedir.Bu farklılık şebekemizde hat şönt reaktörleri ve trafo merkezlerindeki reaktörlerde yok edilmektedir.Ayrıca fazlar arasındaki dengesiz kapasitif gerilim artışlarını dengelemek için ENH'nda transpozisyon işlemi yapılır.Faz sıralarının hat başı ve hat sonunda aynı olması için de güzergah boyunca uygun yerlerde 3 veya 3'ün katları sayısınca yapılır.(Daha iyi anlamak için Örn:Hat başında Va=Vb=Vc=154 kV olan gerilim, hat sonunda transpozisyon sayesinde Va'=Vb'=Vc'=170 kV olması sağlanır.Daha sonra şönt reaktörler kullanılarak gerilim eski seviyesi olan Va=Vb=Vc=154 kV' a indirgenir.)"
9.Enterkonnekte sistem nedir?
"Her bölgenin kendine özgü bir elektrik santraline sahip olması her zaman amaca uygun olmaz.Teknik koşulları gerçekleştiren en uygun yerlere elektrik üretim santralleri kurulur.Ve bunlar birbirlerine gerilim gruplarına göre bağlanarak bir enerji ağı kurulursa, artık her yöre için bir elektrik santralinin yapılmasına gerek kalmaz.İşte bir ülkenin tamamının yada belirli bölgelerinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek bir biçimde üretim ile tüketim merkezleri arasındaki enerji alışverişini sağlayan enerji taşıma sistemine enterkonnekte sistem denir."
10.AG ve OG'de kullanılan direk çeşitleri nelerdir?
"AG ve OG'de kullanılan direkler beton, demir, ve ağaç direkler olmak üzere 3'e ayrılır.
- Ağaç Direk : Ekonomik olması, taşıma kolaylığı, tesis ve montaj süresinin kısa olması tercih sebebi olmasına yol açar.Tepe kuvvetlerinin zayıf olması dezavantajıdır.
- Demir Direk : Boyalı kaynaklı yada galvanizli civatalı olarak imal edilirler.Demir direkler ağaç direklere nazaran daha uzun ömürlü, beton direklere göre hafiftir.Ancak beton direklere göre bakım ve işletme masrafları yüksektir.
- Beton Direk : Çimento, su, kum, çakıl ve katkı maddesi ile yapılırlar.Beton direklerin demir direklere göre önemli avantajı,hava şartlarından ve özellikle sanayi bölgelerindeki zararlı gaz ve buharlardan az etkilenmesidir."
11.Dağıtım trafolarında kademe ayarı nasıl yapılır?
"Kademe ayarında asıl nokta;trafoların besleme geriliminin değeri (primer tarafının) değiştirildiğinde, sekonder çıkış geriliminin sabit tutulması mantığıdır.Çünkü müşterilere nominal sekonder geriliminin sağlanması işletmeciliğin esasıdır.Bu nedenle dağıtım (güç) trafolarında değişik primer gerilimi karşısında nominal sekonder çıkış gerilimi sağlamak amacıyla kademe değiştirme mekanizmaları ilave edilmiştir.Primer sargılar üzerine yerleştirilmiş bu gerilim ayar sistemi trafo yüksüz iken kullanılır.Genellikle 3 kademeli olarak imal edilirler.Prensip, trafonun dönüştürme oranı primer sargılar üzerinden sargı dilimleri çıkarmak ve ilave etmek suretiyle değiştirmektir. K=U1/U2=N1/N2=I2/I1 formülünden yapılır.
12.İzolatör nedir,görevi,yapısı ve çeşitleri nelerdir?
"Görevleri; Elektriksel bakımdan iletkenleri topraktan ayırmak, iletken ağırlığı ile iletkenler gelen ek yükleri karşılamak.
Yapısı;Cam, porselen, epoksi reçine gibi akıma karşı direnci çok büyük ve yüksek derecede sıcaklığa dayanıklı malzemeden yapılırlar.Camın porselene göre elektrik dayanımı yüksektir.
Çeşitleri;Mesnet tipi, Zincir tipi
Mesnet Tipi İzolatörler: Hava hattı iletkenlerinin üstüne tutturulduğu, bir veya çok parçalı izolatörlerdir.
Zincir Tipi İzolatörler : Özellikle orta ve yüksek gerilimde kullanılırlar.Birbirine eklenebilen birçok parçadan oluşurlar."
13.Jumper nedir?
"Atlama manasına gelir.Bir durdurucu direkte gergi izolatörleri veya mesnet izolatörleri arasındaki iletken kısımdır.Durdurucu direklerde enerji nakil hatlarını bibirlerine irtibatlamaya yarar.
14.Enerji niçin yüksek gerilimler taşınır?
"Elektrik enerjisi yüksek gerilimle iletildiğinde DeltaU(gerilim düşümü)={(k.P.L)/F.U2(kare)}*100 formülünden enerji nakil hattı sonunda gerilim düşümü daha az olur.Devreden az akım geçeceğinden güç kaybı az olur.İletken kesiti daha küçük olacağından iletimde kullanılan dirençler ve diğer gerilim techizatı hacim bakımından daha küçük ve hafif olur.Sonuçta elektrik daha ucuza mal olur.Eğer elektrik santraldeki jeneratörlerden elde edilen (genelde 10,5 kV) çıkış gerilimi ile iletilseydi,iletim akımı, iletken kesiti ve çapı çok daha büyük olacaktı."
15.Trafonun zati korumaları nelerdir?
"Trafo fiderleri; diferansiyel veya tank koruma dışında aşağıdaki koruma elemanlarına sahiptir:
- Lokal ısınma ve yağ bozulması sonucu gaz oluşmasına neden olan herhangi bir sargı arızasında çalışacak Bucholz rölesi koruması,
-Aşırı yük veya dahili bir arıza nedeniyle trafo yağ ve sargısında sıcaklık artışına karşı termik koruma,
-Trafo için tehlike yaratacak biçimde yağ seviyesinin düşmesine karşı yağ seviye koruması,
-Buşinglerdeki aşırı gerilim yükselmelerine karşı Bucholz rölersini koruyan ark boynuzu koruması"
16.Enerjili bir hatta yapılacak olan manevrada öncelikli işlemler nelerdir?
"-Önce hangi hattan manevra yapılacağı tesbit edilir.Ve bu hattın üzerinde bulunan müşterilere haber verilir.
-Fider kesicisi açılır ve kontrol edilir.
-Fiderin bara ve çıkış ayırıcıları açılır ve kontrol edilir.
-Fiderin toprak ayırıcısı kapatılır.
-Bu kesici üzerine uyarı levhaları asılarak başkasının kapatılması önlenir.
-Daha sonra ekibin çalışması için haber verilir."
17.Elektrik iletiminde kullanılan işletme sınırları nelerdir?
"-Alçal Gerilim :1000 V'a kadar
-Orta Gerilim :1000V ile 36kV (dahil)'a kadar
-Yüksek Gerilim:36 kV'dan büyük gerilimler için,"
18.Sehim nedir?
"Gerilen iletken uçlarının bağlı olduğu iki izolatör arasındaki varsayılan doğru çizgi ile iletkenin en sarkık noktası arasındaki uzaklıktır."
19.Transformatör nedir?
"Elektrik enerjisinin parametrelerini (U,I) değiştiren, statik elektromanyetik elemandır."
20.Akım trafosu nedir, ne işe yarar?
"İletim veya dağıtım hattına seri bağlanarak, üzerinden geçen akımı sargı oranları nispetinde düşürerek, ölçü ve koruma sistemleri tarafından kullanılabilir seviyeye getiren elektromanyetik devre elemanıdır."
21.Gerilim trafosu nedir, ne işe yarar?
"Primer tarafından genelde hat ile toprak arasına bağlanarak, faz toprak gerilimini sargı oranları nispetinde düşürerek, yine ölçü ve koruma sistemlerine aktaran elektromanyetik devre elemanıdır."
22.Güç trafosu (Dağıtım Trafosu) nedir, ne işe yarar?
"Güç trafoları, belirli bir gerilimdeki enerjiyi, başka bir gerilime çevirmek için kullanılır.Güç trafoları birkaç kVA'lık küçük trafolardan 500-1000 MVA'lık büyük trafolara kadar değişik güçlerde imal edilirler.Güç trafoları yüksek gerilimden alçak gerilime çevirdikleri enerjiyi miktar olarak değiştirmezler, yani güç sabit kalır."
23.Dağıtım trafolarının elemanları nelerdir?
"-Demir Nüve;Manyetik akı oluşmasını sağlar.
-Primer Sargılar;İnce ve çok sipirli olup, trafonun OG giriş kısmıdır.
-Sekonder Sargılar;Kalın ve az sipirli olup, trafonun AG çıkış kısmıdır.
-İzolasyon Yağı;Sarımlar, sargılar arası ve gövde-tank arası izolasyon ve soğumayı sağlar.
-Ana Tank;Sargıların, nüvenin ve yağın bulunduğu kısımdır.
-Reserve Tankı;Genleşme ve yedek yağ tankıdır.
-Yağ Seviye Göstergesi;Reserve yağ seviyesini görmek içindir.
-Radyatör;Trafo yağının soğumasını sağlar.
-OG-AG Buşingi;OG ve AG fazlarının bağlantı terminalleridir.
-Ark Boynuzu;Enerji nakil hatlarında bir gerilim yükselmesinde trafoyu koruyan kısımdır.
-Termometre;Trafonun ısı derecesini ölçer.
-Gerilim Kademe Komutatörü;OG'de gerilim seviyesini ayarlamaya yarar.
-Bucholz Rölesi;Trafoların zati arızalarında (yani trafonun içindeki arıza veya anormal ısınmalarda) çalışarak sinyal veya açtırma kumandası veren mekanik bir röledir."
24.Bara nedir?
"Aynı gerilimdeki elektrik enerjisinin toplandığı ve dağıtıldığı bir ünitedir."
25.Fider nedir?
"Bir merkez barasından müşteri veya müşteriler grubuna enerji taşıyan hat veya kablo çıkışlarıdır."
26.Elektrifikasyon nedir?
"Elektrik enerjisinin üretilmesi, iletilmesi ve dağıtılması işlemlerine denir."
27.Şalt sahası nedir?
"Genel olarak; Ayırıcılar,kesiciler, baralar, trafo ve yardımcı techizatın bir araya toplandığı, enerjiyi toplamaya veya dağıtmaya yarayan bir tesistir."
28.Trafo merkezi nedir?
"Genel olarak; Bir veya birden fazla yüksek gerilim enerji nakil hattından enerji alan ve bu enerjiyi genellikle orta ve alçak gerilim ile müşteri fiderlerine dağıtan cihaz topluluğunun bulunduğu yerdir."
29.Ayırıcı nedir, kaç çeşittir?
"Yüksüz devreleri güvenli olarak açıp kapamaya yarayan devre elemanıdır.
-Hat Ayırıcısı ;Enerji nakil hattının başında veya sonunda bulunan ayırıcılardır.
-Bara Ayırıcısı;Bara kesicisi iel bara arasında bulunan ayırıcıdır.
-By-Pass Ayırıcısı;Tek bara sisteminde kesiciye paralel çalışan ayırıcıdır.
-Transfer Ayırıcısı;Çift bara sisteminde ana bara ile transfer barayı birleştirir.
-Topraklama Ayırıcısı;Gerilim altında bulunmayan elektrik devrelerinin toprakla irtibatını sağlar."
30.Kesici nedir,yapısı ve çeşitleri nelerdir?
"Kısa devre dahil olmak üzere her türlü yük altında açma kapama yapabilen devre elemanıdır.
Yapısı; -Sabit ve hareketli kontaklar,
-Ark söndürme hücresi,
-İşletme mekanizması
Çeşitleri;
1)Yağlı 2)SF-6 Gazlı 3)Vakumlu 4)Havalı kesicilerdir."
31.Bir yerleşim yerinin elektrifikasyonu yapılırken trafo gücü nasıl belirlenir?
"Önce şebekeden akım çeken tüm elemanların güçleri (motor,priz,aydınlatma) tolanır ve kurulu güç bulunur.
Talep Katsayısı=Maksimum Güç/Kurulu Güç 'ten talep katsayısı bulunur.
Trafo Gücü=(Kurulu Güç*Talep Katsayısı)/CosQ (cosQ=0.8 sbt) ifadesinden çekilerek bulunur.

Elektrik faturasını düşürme yolları

Günlük hayatta aydınlatmada ve elektrikli ev aletlerini kullanırken dikkat edilecek birkaç küçük ayrıntı elektrik enerjisinin daha tasarruflu kullanılmasına olanak sağlıyor.Örneğin, akkor lamba yerine fluoresan ampul kullanmak Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120 milyon kWh’lık bir tasarruf anlamına geliyor.
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi’nce konutlarda elektrik enerjisinin verimli kullanılması konusunda hazırlanan broşüre göre, sadece aydınlatmada dikkat edilecek birkaç küçük ayrıntı bile önemli oranlarda elektrik tasarrufu yapılabiliyor.
Örneğin, akkor flamanlı 100 watt’lık (W) normal bir ampulle bir ailenin aylık tüketimi 100 kilovat saate (kWh) ulaşırken, aynı ışık akışını veren kompakt fluoresan ampul kullanıldığında aylık tüketim 20 kWh’ya kadar düşüyor. Türkiye’de tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payının yüzde 25 civarında olduğu düşünüldüğünde, bu, Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120 milyon kWh’lık bir tasarruf anlamına geliyor.

AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUFU
Broşüre göre, aydınlatmada enerji tasarrufu yapabilmek için şu unsurlara dikkat etmek gerekiyor:
* Bir akkor lamba, kompakt fluoresan lamba ile değiştirildiğinde yüzde 80 kadar aydınlatma maliyeti azalır.
* Eğer kullanıcının bütçesi bir defada bir çok fluoresan lamba almaya elvermezse, geride kalanları değiştirmek için aylık olarak sıraya konarak tamamlanması mümkündür.
* Odadan ayrılırken lambalar kapatılmalıdır. Aile bireyleri odadan ayrılırken lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır.
* Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanılmalıdır. Odalar doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenlenmelidir. Pencere yakınına bir masa ve sandalye yerleştirerek elektrik faturalarında gerçek bir azalma sağlanabilir.
* Dış kapı ışıldakları halojen lambalarla değiştirilebilir. 50-90 watt’lık bir halojen lamba, iki kat fazla watt’lı standart bir reflektör lamba yerine takılırsa yine aynı aydınlatma elde edilir.
* Lambaların ve armatürlerin periyodik olarak bakımları yapılmalıdır. İyi yapılmayan bakım sonucunda lamba üzerinde biriken tozlar faydalı ışık miktarını azaltır.
* Duvarlar ve tavanlar açık renkli boya ile boyanmalı, dekorasyon eşyaları mümkün olduğunca açık renkli seçilmelidir.
* Lamba ışık çıktısı verimli olarak kullanılmalıdır.
* Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde çok sayıda düşük güçlü lamba yerine daha yüksek güçlü tek bir lamba kullanmak daha verimli bir aydınlatma sağlar.
* Dekoratif lambalar ışığı sizin istemediğiniz yönlere gönderir. Açık renk, şeffaf gölgelikli abajurlar ışığı daha iyi geçirirler.
* Zamanlayıcılar, fotoseller, ya da yaklaşım sensörleri vasıtasıyla aydınlatmanın kontrol edilmesi de enerji tasarrufu sağlar.

ELEKTRİK EV ALETLERİNDE ENERJİ TASARRUFU YÖNTEMLERİ
Buzdolabı: Buzdolaplarının verimli kullanılmasında öncelikle düzenli olarak bakım yaptırmak gerekiyor. Ayrıca, buzdolabının etrafının toz ve hava sirkülasyonunu etkileyici diğer maddelerden ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gerekiyor.
Klimalar: İhtiyaçtan çok büyük bir klima enerji kaybına sebep oluyor. Evin güneş alan kısımlarının ağaçlarla gölgelenmesi, cam filmleri, pencere ve duvar tenteleri pasif soğutma yöntemlerinin uygulanması da klimanın soğutma yükünü azaltıyor, dolayısıyla daha az enerji kaybına sebep oluyor.
Ocak ve fırınlar: Eğer evde birkaç tane fırın varsa daima küçük olanı tercih edilmesi gerekiyor. Çok gerekli değilse ön ısıtma yapılmaması, yapılsa bile bu süre 10 dakikayı geçmemesi gerekiyor. Mikro dalga fırınlarda pişirmen 2-10 dakika, ısıtma ise 10-30 saniyede gerçekleşiyor, bu nedenle geleneksel fırınlara göre yüzde 66 daha az elektrik harcıyorlar.
Çamaşır makineleri: Yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine ılık suyla yıkamak, durulamanın ise soğuk su ile yapılması gerekiyor. Ayrıca, yıkama programları tam kapasite çalıştırılmalı. Eğer mümkünse çamaşırlar dışarıda güneş ve rüzgardan yararlanarak kurutulmalı. Bu arada, önden yüklemeli makinalar, üstten yüklemeli makinalara göre daha az enerji tüketiyorlar.
Bulaşık makineleri: Bulaşık makinası yerleştirilirken çevresinde en az 5 cm boşluk bırakılarak, ısınmadan dolayı oluşan sıcak havanın kolayca dağılması sağlanmalı. Yaz aylarında ısı ve nemi azaltmak için sabah ve akşam saatlerinde yıkama yapılmalı. Bulaşıkları ön durulamaya tabi tutmak gereksizdir, gerektiği durumlarda sıcak su yerine soğuk su kullanılmalı. Bulaşıkların sanitasyonu için yüksek sıcaklıkta yıkama arzu edilmedikçe 55 derece su sıcaklığı yeterlidir. Tam kapasite dolmadıkça makine çalıştırılmamalı.
Elektrikli süpürge: Elektrikli süpürgenin torbası sık sık boşaltılmalı. Bu işlem, süpürgenin emme gücünü yükselteceğinden daha verimli ve daha çabuk temizlemeyi sağlıyor. Ayrıca yılda en az bir kez motor bölümü açılıp, buradaki toz ve pamukçukların temizlenmesi gerekiyor.

DİĞER EV ARAÇLARI
Küçük ekranlı televizyonlar büyük ekranlara göre daha az elektrik enerjisi tüketiyorlar. Ses düzeyinin düşük tutulması da elektrik enerjisi tüketimi azaltıyor.
Saç kurutma işlemi mümkün olduğu kadar havlu ile makina kullanmadan yapılması gerekiyor. Ortalama olarak, bir saç kurutma makinasının 10 dakika çalışması 60 watt’lık bir lambanın 3 saat yanmasına eşdeğer bir enerji tüketiyor.
Bu arada, akıllı sayaçlar ile puant tarifesinden yararlanarak, elektrik tüketiminin indirimli ücret tarifesi uygulanan zaman dilimlerine kaydırılmasıyla, aynı miktarda tüketilen elektrik için daha az ücret ödeniyor.

Rüzgar Enerjisi Kullanımı Artıyor


Hatay Valisi tarafından yapılan açıklama da Hilmi Güler’in açtığı Sebenoba-Gözene Rüzgar Enerji Santrali’nin ardından bu bölgede 10 ayrı firmanın rüzgar enerji santrali kurmak için başvuru yaptığını bildirdi. Hatay da sadece Samandağ bölgesinin değil tüm beldelerde aynı şekilde rüzgâr enerji santralleri kurulacağını dile getiren Hatay Valisi, bu güne kadar 70 civarında lisans için başvuru aldıklarını söyledi.Hilmi Güler tarafından hizmete açılan Sebenoba-Gözene Rüzgar Enerji Santrali İspanyol şirketi Vestas tarafından inşa edilmiş ve santral Aksa Şirketler Grubu’na bağlı Deniz Elektrik Üretim şirketi gözetiminde 49 yıllığına işletilecek.

30 megawatt gücünde 15 rüzgar tribününün bulunduğu santral 60 milyon euroya mal olurken bu tribünler yıllık 110 milyon kilowatt saat enerji üretimiyle yaklaşık 80 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak..

Güç Elektroniği Programı


Doğrultucular,.çeviriciler,eviriciler için görsel detaylı hesaplamaları yapabileceğiniz türlçe ve güzel bir program.Bu rrogramı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız

Elektrik Mühendisleri İş alanları

TANIM

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

GÖREVLER

-Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar,
-Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar,
-Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar,
-Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
-Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
-Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlar,
-Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar,
-Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


-Analog ve dijital ölçüm aletleri(avometre, osiloskop vb.)
-Jenaratör ve motorlar,
-Sayısal kökenli aletler(sayısal osiloskop, spektrum analizörleri vb)
-Optik ölçüm aletleri,
-Bilgisayar
-Çeşitli el aletleri


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Elektrik ve elektronik mühendisi olmak isteyenlerin;
-Üst düzeyde akademik yetenek ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
-Fen alanına özellikle fizik konularına ilgili,
-Planlama, tasarım gücü kuvvetli,
-Mekanik yeteneği olan,
-Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen,
-Kurallara uyan,
-Yönergeleri izleyebilen,
-Yaratıcı,
-Ekip çalışmasına yatkın,
-İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
-Başkalarını yönetebilen ve işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARIElektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler. Genellikle;
-Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuarlarda,
-Proje yapımında büro ortamında,
-Enerji dağıtımı konusunda açık havada,
-Tıbbi elektronik konularında ise hastane ortamında çalışırlar.
Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zaman seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.

İş yapılırken bazen yalnız, bazen ise diğer çalışan ve kişilerle (diğer mühendisler, tekniker, teknisyen, teknik ressam, müteahhit vb) iletişim de bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


-Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir.Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb)
-Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.

Mezun Olmuşum...

Lisans öğrenim hayatım bitti emeği geçen herkese teşekkürler:)
Şöyle bir lisans dersleri değerlendirmesi yapalım sizlere tavsiyelerde bulunalım. Ben kontrol otomasyon dalını seçtiğim için genelde kontrol dersleri hakkında yorum yapacam darılmak yok.

Elektrik Tesisleri Bilgisayar Destekli Tasarım (AutoCad): Bu dersi bence herkes almalı elektrik mühendisi olacaksın iş arayacaksın ilanlarda ne diyor Autocad biliyor musun? O zaman alacaksın bu dersi zaten aldığım duyumlara göre usisden sonraki yeni açılan öğrenim planında zorumlu ders yapılacakmış hayırlı olsun.
Güç Elektroniğinde Kontrol ve Koruma Devreleri:Dersin içeriği güzel uygulamada işinize çok yarayacağını düşünüyorum dersin hocalarıda gayet başarılı:)

Süreç Denetimi
: Bu dersi mümkünse almayın yararını göremedim dersi bile zor gördüm.

Aydınlatma İç Teçhizat: Bu ders zorumlu olmakla birlikta autocad dersini aldıysanız çok kolay yapabileceğiniz bir ders. AG-OG çizimleri aydınlatma ile ilgili bir çok şey öğreneceksiniz.

Bilgisayar Destekli Kontrol ve Otomasyon: Bu dersi ben çok sevdim visual basic otomasyonda nasıl kullanacağınızı öğreniyorsunuz bitirme projemide bu ders sayesinde kararlaştırdım tavsiye ederim.

Mikrodenetciler ve Endüstriye Uygulaması : Bu dersi almasanız da olur. alırsınız bir pic kitabı açarsınız proteusunuzu yavaş yavaş öğrenirsiniz programlama gerenk yok:)

PLC Laboratuarı: Plc öğrenmek için iyi ama programlama hale ladder diagramlarıyla yaplıyor artık plc programlamaları C de yapılıyormuş demode olmuş yenilemek gerek (Not: C,C++ bu dilleri öğrenin her yerde yarar diğer dilleri öğrenmenizi kolaylaştırır.)

Benden bu kadar artık tatildeyim. Hadi size de iyi tatiller...

Türkiye'de elektriğin tarihi

Türkiye nin ilk elektrik üreteci 1902 yılında Mersin-Tarsus’ta tesis edilen, bir su değirmenine bağlanmış 2 kW. gücünde bir dinamodur.
1914 yılında Osmanlı’nın ve Türkiye’nin ilk kayda değer elektrik üretim tesisi olarak Silahtarağa Termik Santralı hizmete girmiştir. 14 Şubat 1914 te açılan bu tesis ekonomik ömrünü tamamladığı 1983 yılına kadar hizmet vermiştir.
1930 lu yıllara kadar ülkemizdeki elektrik çalışmaları, genelde yabancı işletmelerin elinde olan küçük yerel santraller ve onların beslediği birbirlerinden ayrı yerel dağıtım şebekelerinin işletilmesi şeklinde olmuştur.
1939 yılında yabancı şirketlere verilmiş olan bu imtiyazlar devletleştirilerek genellikle dağıtım hizmetleri belediyelere devredilmiştir
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılında kurulu güç 33 MW ve yıllık üretim 45 milyon kWh iken; 1935 yılına gelindiğinde, kurulu güç 126.2 MW. üretim ise 213 milyon kWh, elektriklenmiş il sayısı ise 43'tür
1933 yılında 2301 sayılı Kanun ile İller Bankası kuruldu.
1935 yılında, 2805 sayılı Kanun ile kurulan Etibank’ın 3 ana işlevinden biri elektrik işletmeciliği olarak düzenlenmiştir..Yine aynı yıl,
2804 sayılı Kanun ile Maden Tetkik Arama (MTA),
2819 sayılı Kanun ile Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ) kurulmuşlardır
1954 yılında Devlet su İşleri (DSİ) kurulana kadar hidroelektrik tesis dahil tüm üretim ve dağıtım Etibank önderliğinde bu kuruluşların katkılarıyla yürütülmüş, küçük kapasiteli dizel ve hidrolik santraller ve birçok sanayi kuruluşunun ve belediyelerin işlettiği dizel santraller ile şehirlerin elektrik ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.
1948 yılında, Silahtarağa Termik Santralı’ndan o güne en büyük tesis olan Zonguldak Çatalağzı Termik Santralı devreye girmiş ve 1952 yılında 154 kV'luk bir ENH (Enerji nakil hattı) ile İstanbul'a elektrik takviyesi yapılmıştır. Bu ENH tı, ulusal enerji sistemimizinde (Enterkonnekte sistem) başlangıcını oluşturmuştur.
1950'li yıllarda, kurulu gücümüz 407.8 MW , yıllık üretimimiz ise 500 bin kWh'a ulaşmıştır. 1956 yılında 3 önemli tesis ulusal elektrik sistemine bağlanmıştır. Bunlar;
Adana yakınlarında Seyhan barajı ve HES,
Ankara yakınlarındaki Sarıyar barajı ve HES ile
Kütahya yakınlarındaki Tunçbilek Termik santralıdır.

1956 yılında Türkiye'nin iftiharı Sarıyar barajı ilk iki ünitesi toplam 80 MW güç ile hizmete girmesinden tam 14 yıl önce, 1942 yılında ABD de hizmete giren Grand Coulee Barajı 24 generatörlü 6180 MW gücünde idi. (Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesi Atatürk Barajı 2400 MW gücündedir.


1958 yılında Nazilli yakınlarında Kemer barajı ve HES,
1959 yılında Kırşehir yakınlarında Hirfanlı barajı ve HES,
1960 yılında Manisa yakınlarında Demirköprü barajı ve HES o yıllarda kurulan hidroelektrik tesislerdir.

1970 yılında 1312 sayılı yasa ile TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) kurulmuş,Belediyeler ve İller Bankası dışında bütünlük sağlanmış, bazı istisnalar dışında üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin yapım ve işletilmesi ile elektrik sektörünün planlanması tekel statüsüyle TEK e verilmiştir.
Bu tarihte de kurulu gücümüz 2234.9 MW üretimimiz ise 8 milyar 623 milyon kWh seviyelerine yükselmiş, ilk 380 kV ENH sisteme dahil edilmiştir. 1970 yılında elektriklenmiş köy sayısı % 7 dir.
1972 yılında, Türkiye’nin o güne kadar ki en büyük baraj ve HES i olan Eskişehir yakınlarındaki 300 MW gücündeki Gökçekaya barajı ve HES ile yine en büyük termik santral projesi olan Seyitömer Termik santralı devreye alınmıştır.
1975 yılında Fırat üzerindeki ilk incimiz Keban barajımız , o yıla kadar kurulan tüm barajlı santralarımızın toplamından daha büyük kurulu güce sahipti. (1330 MW)
Türkiye kurulu gücü 1980 yılında 5118.7MW'a üretimi ise 23 milyar 275 milyon kWh kapasitesine ulaşmıştır.
1982 yılında Belediyeler ve Birliklerin ellerindeki elektrik tesisleri TEK'e devredilmiştir. Bu tarihten itibaren de enerjinin üretimi, dağıtımı ve satışları bu kurum (TEK) tarafından yapılması sağlanmıştır. Bu dönemde de yine kurulu gücümüz 6638.6 MW,üretimimiz ise 26 milyar 552 milyon kWh olarak gerçekleşmiş, bu yıl elektriklenmiş köy sayısı % 61'e ulaşmıştır.bu yıllarda birde cayırha termik santrali yapılmıştır 300MW 2 ünite daha sonra 2000 yıllında 2 ünite daha faliyete gecmiştir 320MW ŞİMDİ TOPLAM 620 MW'tır

1984 yılında kabul edilen 3096 sayılı yasa ile TEK’in tekel statüsü kaldırılmış, yerli ve yabancı Sermaye Şirketlerine üretim tesisi kurmak ya da mevcut üretim ve dağıtım tesislerinin mülkiyeti TEK’da kalmak üzere işletme hakkı devralmak suretiyle faaliyette bulunma imkânı verilmiştir.
12 Ağustos 1993 te TEK; ikiye ayrılarak üretim ve iletimden sorumlu TEAŞ, dağıtımdan sorumlu TEDAŞ kurulmuştur.
Bu dönemde Yap-İşlet Devret (YİD) modeli ile kurulması kabul edilen üretim tesislerinin finansmanının teşebbüs sahiplerince sağlanması, üretilen tüm enerjinin TEK tarafından satın alınması benimsenmiştir.
3096 sayılı yasa ile Özel sektöre üretim, iletim, dağıtım ve ticaret yetkisi veren, Yap-işlet-Devret (YİD) modeline, otoprodüktör (Kendi elektrik enerjisi ihtiyacını kendi ürettiği tesislerden sağlayan, ürettiği fazla enerjiyi kamuya satan sanayi kuruluşları) uygulamasına ve mevcut tesislerin işletme hakkı devirlerine imkân sağlanmıştır.
1996 yılında sadece yeni üretim tesislerinin yapımı için Yap-İşlet Modeli (Yİ) uygulamasına yönelik olarak 4283 sayılı yasa yayınlanmıştır.
3 Mart 2001 tarihinde 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu -EPDK- oluşturulmuş olup piyasada faaliyet gösterecek olan işletmelerin bu kurum ve kurul ile uyumlu çalışması öngörülmüştür. Bu dönemde Türkiye Elektrik Üretim ve Dağıtım Anonim Şirketi (TEAŞ) üçe bölünerek;

 • 1- Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)
 • 2- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ)
 • 3- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) kurulmuşlardır.

2004 Yılında yapılan mevzuat değişikliği ile DSİ kontrolünde olan bütün HES'ler Elektrik İdaresine devredilmiştir. Günümüzde elektrik satış fiyatlarını hala devlet belirlemekte olup, son bir kaç yıldır değişikliğe uğramamıştır. Ama 1 Temmuzda elektriği yaklaşık %20 zam bekleniyor.

Türkiye'nin enerji ihtiyacı 2008 yılından sonra daha da artacak ve enerji sıkıntıları yaşanacaktır. Bu yüzden hidroelektrik santrallerinin ve dünyanın terk etmeye çalıştığı nükleer santral inşaatlarına başlanması söz konusudur.

Kaynak:Vikipedi

Teknoloji çok gelişmiş çok...

Sharp’tan Yüzer Güneş Paneli Sistemleri

Sharp tarafından Napa gölü üzerine yüzer şekilde hazırlanmış olan güneş panelleri oldukça rağbet görüyor. Yaklaşık 2300 adet Sharp güneş panelinden oluşan sistem günde 400kW enerji depoluyor. Bu büyük enerjinin maliyeti ise koskoca bir sıfır. Yani buradan 1 günde elde edilen enerji ile aylık ortalama 40kW enerji tüketen 10 aile bir ay boyunca enerjisini temin edebilir. Bu denli büyük bir enerjiyi hiç masrafsız üretebilmek mümkün iken, buna ciddi şekilde yönelmek gerektiğini anlıyoruz. Ülkemiz oldukça fazla ve dik güneş alan ekvator çizgisine yakın bir coğrafyada bulunduğundan çok verimli şekilde bu sistem uygulanabilir.


Türk ve Romen Bilimadamlarından Yeni Buluş


Her yıl çöpe atılan yüzbinlerce ton devre elemanları ve devre kartları artık çevreye zarar veren gereksiz atıklar listesinden çıkıyor. Türk ve Romen bilim adamlarının ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar neticesinde çok etkili biçimde plastiğin geri dönüşümünü sağlayabiliyorlar. Devre kartlarının zehirli materyaller ve çeşitli metaller içeren yapısını düşündüğümüzde içerisinden sadece plastiği çıkartmak oldukça zor gözüküyor. Isı ve kimyasal çözüştürme ile zararlı toksik bileşenlerin neredeyse tamamının yok edildiğini açıklayan bilim adamları, bu sayede devre kartları üzerinden geriye kalan pyrolysis yağ bileşeninin petrol gibi işlenerek yakıt olarak ya da endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere başka şekillerde değerlendirilebileceğini belirtiyorlar. Bazen ufak gibi gözüken şeyler uygulamada etkin olup çok büyük faydalar sağlayabiliyor. Umarım bu buluş da bunlardan birisi olur ve Türk bilim adamlarımızla iftahar ederiz.

Sharp Çok Küçük Boyutlarda Yakıt Pilleri Üretebiliyor


Mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanan yakıt pili mücadelesi firmalar arasında son hızla sürerken, Sharp herkesten bir adım öne geçtiğini resmen kanıtladı. Ürettiği yüksek enerji yoğunluklu yakıt pili sayesinde santimetreküp başına 0.3W enerji üretebiliyor. Pillerin bu haliyle mevcut kullanılmakta olan lityum-ion pillerin yerini alabileceği ifade ediliyor. Şimdilik PDA ve laptoplarda kullanılabilecek ölçülerde üretilebilen yakıt pillerinin daha küçük alanlara sığdırılabileceği de söyleniyor.

Sharp’ın ürettiği bu yakıt pillerinde hidrojen gazı yerine sıvı ve çok uçucu bir madde olan metanol kullanılıyor. Böylece hem daha az patlama riski ve daha uzun ömürlü piller üretmek mümkün olabiliyor. Yakıt pili ile bir laptopun 1 ay hiç kapanmadan rahatlıkla çalışabildiğini düşünürsek, cep telefonuna uygulanacak bir pilin aylarca belki de 1 yıl boyunca hiç şarj etmeden kullanılabilmesi mümkün olacak. Eğer bundan daha da iyisini yapmayı başarabilirlerse, cep telefonları yanında şarj aletiyle gelmeyecektir. Çünkü alınan bir telefon 2-3 sene hiç kapanmadan aynı pille çalışabilmesi mümkün olabilir.

Visual Basic Webcam Uygulması


Bitirme projemizde bandın kameradan izlenebilmesini olanak sağlayan webcam programı gerekiyordu. Uzun süre aradım sonunda buldum. Blog sayfamı takip eden sizler bu paylaşıma kolayca ulaştınız hadi yine iyisiniz:) yapmanız gereken tek şey linkteki programı kurmak. bir sorun yaşarsanız yardımcı olurum kolay gelsin.

indir

Visual Basic Skinleri

Visual Basic Skinleri

Bitirme projemdede kullandığım skin (üstteki resim) visual basic in arayüzünü daha güzel görünmesine imkan tanıyor.Yapmanız gereken aktiveskin.rar dosyasını kurmak daha sonra patch.exe tıklayarak system32 dosyası altında actskn43 dosyasını patch yapacaksınız..

indir

Ultrasonik Uzaklık ÖlçerUzun süredir düzenleyip yayınlamayı düşünüyordum baktım düzenleyemeyecem bari birazını paylaşayım dedim...
İçerik
 1. Devre Şeması
 2. Baskı Kartı şeması
 3. eleman listesi
 4. asm kodu
 5. hex dosyası
Kolay gelsin...
not: çalışıyor
İndir

Enerji Üretimi

AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii
GİRİŞ ......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................2
1. ELEKTRİK SANTRALLERİ ..............................................................................................2
1.1. Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar ......................................................................2
1.1.1. Termik Kaynaklar..................................................................................................3
1.1.2. Hidrolik Kaynaklar ................................................................................................6
1.1.3. Nükleer Kaynaklar.................................................................................................7
1.1.4. Diğer Kaynaklar ....................................................................................................9
1.2. Ülkemizde Elektrik Üretiminin Tarihçesi...................................................................21
1.3. Ülkemizde Elektrik Tüketimi Hakkında Genel Bilgi.................................................23
1.4. Santraller .....................................................................................................................24
1.4.1. Termik Santraller .................................................................................................25
1.4.2. Hidroelektrik Santraller .......................................................................................41
1.4.3. Ülkemizdeki Belli Başlı Santraller ......................................................................47
1.4.4. Santrallerin Elektriki Donanımları ......................................................................48
1.4.5. Santral Kumanda ve Güvenlik Devresi Sistemleri ..............................................49
1.4.6. Santraller Arası Haberleşme Sistemleri...............................................................50
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................51
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................52
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ..................................................................................................55
2. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ÜNİTELERİ ...............................................................55
2.1. Senkron Makineler......................................................................................................55
2.1.1. Tanımı..................................................................................................................55
2.1.2. Senkron Makinelerin Yapısı ................................................................................56
2.1.3. Senkron Makinelerin Endüvi Yapılarına Göre Çeşitleri......................................57
2.1.4. Senkron Makinelerin Rotor Cinsine Göre Çeşitleri.............................................60
2.1.5. Senkron Makinelerin Çalışma Yöntemleri ..........................................................62
2.1.6. Alternatörlerin Uyartılması..................................................................................66
2.1.7. Devir Regülatörleri ..............................................................................................68
2.1.8. Gerilim (Voltaj) Regülatörü ................................................................................68
2.1.9. Uyartım Makinesiz Alternatörler (Sabit Gerilim Generatörleri) .........................69
2.1.10. Senkron Makinelerde Frekans ve Hız................................................................71
2.1.11. Senkron Makinelerin Eş Değer Devreleri..........................................................73
2.1.12. Alternatörlerin Paralel Bağlanması....................................................................74
2.1.13. Generatör Etiketinin Okunması .........................................................................80
2.1.14. Alternatör Deneyleri Yapımı .............................................................................81
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................93
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................95
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ..................................................................................................97
3. ŞALT SAHASI ..................................................................................................................97
3.1. Gerilimlere Göre Şebeke Çeşitleri, Tanımları, Standart Gerilim Değerleri................97
3.1.1. Alçak Gerilim Şebekeleri ....................................................................................98
3.1.2. Orta Gerilim Şebekeleri.......................................................................................98
3.1.3. Yüksek Gerilim Şebekeleri..................................................................................98
3.1.4. Çok Yüksek Gerilim Şebekeleri ..........................................................................99
İÇİNDEKİLER
ii
3.2. Dağıtım Şekillerine Göre Şebeke Çeşitleri,Tanımları,Prensip Şemaları ....................99
3.2.1. Dallı ( Dalbudak) Şebekeler ..............................................................................100
3.2.2. Ring (Halka) Şebekeler......................................................................................100
3.2.3. Ağ (Gözlü) Şebekeler ........................................................................................101
3.2.4. Enterkonnekte Şebekeler ...................................................................................103
3.3. Şalt Sahası.................................................................................................................104
3.3.1. Tanımı................................................................................................................104
3.3.2. Şalt Sahasında Bulunan Donanımların Tanımı..................................................104
3.3.3. Şalt Sahası Çeşitleri ...........................................................................................115
3.4. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.......................................................................119
3.4.1. Elektrik İşletme Aygıtlarının Yerleştirilmesi ve Korunması .............................120
3.5. Topraklamalar Yönetmeliği ......................................................................................124
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................127
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................128
MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................130
CEVAP ANAHTARLARI...................................................................................................131
ÖNERİLEN KAYNAKLAR................................................................................................133
KAYNAKÇA.......................................................................................................................134

indir

Bitirme Projemiz

Evet sonunda bitti tez yazımı kaldı bir tek o da çok sorun değil. İlk başta 3 renk ayırmayı düşünüyorduk ama sensör fiyatları el yakıyor:) bizde kendi devremizi kendimiz yaptık siyah beyaz ayırdık.
Sanırım üniversite hayatım bitiyor hayırlı uğurlu olsun...
Projeyi haziran sonunda satmayı düşünüyoruz ilgilenen arkadaşlara duyrulur.(Tatilimize mali destek:)RS232 Seri port Pic 16f877 haberleşmesi


 • Visual Basic ara yüzü
 • Proteus Devre Çizimi (simülasyonu)
 • Word Dosyası Şeklinde Program Dili
 • Hex, Pic C kodları


Hepsini bir dosyada topladım küçük bir led yakıp söndürme programı.
İndir

Elektrik İle İlgili Bazı Kısa Konular

· Ana kolon hattını tanımlayınız.

İşletmeye ait besleme noktasından (ana buvat) tüketicinin ilk dağıtım noktasına (ana dağıtım tablosu, sayaç) kadar olan besleme hattına

denir.

· Kolon hattını tanımlayınız.

Tüketiciye ait ilk dağıtım noktası ile öteki dağıtım noktası arasındaki ya da tablolar arasındaki hatlardır.

· Linye hattını tanımlayınız.

Dağıtım tablosundan son aydınlatma armatürü ya da prizin bağlandığı buvata kadar olan hatlardır. Linye hattı, bir sigorta devresine

bağlanan hat olarak ta düşünülebilir.

· Priz linyesi ne demektir?

Prizlerin bağlandığı hatta priz linyesi denir.

· Işık linyesi ne demektir?

Lambaların bağlandığı hatta lâmba linyesi denir.

· Lamba linyesi kaç mm’lik iletkenle çekilmelidir?

En az 2,5 mm²

· Priz linyesi kaç mm’lik iletkenle çekilmelidir?

En az 2,5 mm²

· Lamba linyesinde en fazla kaç lamba olabilir?

Bir lâmba linyesine en fazla 9 lâmba sortisi bulunabilir.

· Priz linyesinde en fazla kaç priz olabilir?

Bir priz linyesine ise en fazla 7 priz sortisi bağlanabilir.

· Linye sigortası ne demektir?

· Linye hattı, bir sigorta devresine bağlanan hat olarak ta düşünülebilir. Bu hatta bağlanan sigortaya linye sigortası adı verilir.

· Sorti hattı ne demektir?

· Linye hattı ile aydınlatma aracı ya da prizi arasındaki bağlantı hattıdır.

· Priz sortisini tanımlayınız.

· Linye hattı ile priz arasındaki bağlantı hattıdır.

· Işık sortisini tanımlayınız.

· Işık sortisi, lâmba ve ona kumanda eden anahtar devresinden ibarettir.

· Işık sortisinin kesiti kaç mm²’den aşağı olmamalıdır?

· Işık sortisinin kesiti 1,5 mm²’den aşağı olmamalıdır.

· Priz sortisinin kesiti kaç mm²’den aşağı olmamalıdır?

· Priz sortisinin kesiti ise 2,5 mm²’den az olmamalıdır.

· Motorlarda Frenleme : Üç çeşit frenleme vardır

a.Balatalı Frenleme : Motor mili üzerine konan kasnak iki balata ile sıkılması sonucu dönene motorun durdurulmasına balatalı frenleme denir.

b. Dinamik Frenleme : Alternetif Akımla çalışan elektrik motorların enerjisi kesildikten sonra stator sargılarına DC (Doğru gerilim)

uygulayarak motorun durdurulmasına Dinamik Frenleme denir

a. Ani Frenleme : Mortların ani devir yönünün değiştirilmesi prensibine göre yapılan frenlemedir. Motor bir yönde dönerken şebeke enerjisi

kesilip ters yönde dönecek şekilde tekrar şebekeye bağlandığında motor ters yönde dönmek istediğinde önce devri azalır. Sonra motor durur. Motor ters yöne dönmeden enerjisi kesilirse motor ani frenleme ile durdurulmuş olur.

· Üç Fazlı Asenkron Motorların Devir Yönü Nasıl Değiştirilir?

Fazlardan herhangi iki fazın yeri değiştirilirse motor ters tarafa döner.

 • Kumanda devrelerinde kullanılan Ani Temaslı Butonlar nelerdir?

a. Start (Çalıştırma)

b. Stop (Durdurma)

c. Jog (İki yollu buton)

 • Üç Fazlı Asenkron Motorlara neden Yıldız/Üçgen yol verilir?

Asenkeron motorlara enerji verildiğinde motor normal devrine ulaşıncaya kadar normal çektikleri akımdan 3-6 kat daha fazla akım çekerler. Motorların çektikleri bu yüksek akım şebekeye,kumanda elemanlarına ve motorun sargılarına zarar veriri. Bu nedenle 5 kW ‘tan büyük güçlerdeki motorlara direkt yol verilmez.


İndir

Visual Basic Dijital ve Analog Saat


Okul için hazırladığım ödevim
indir

Elektrik Proje Semboller

Elektrik projeleri sembolleri autocad dosyası

indir

Yüksek Gerilim Tesislerinde Topraklama Sistemleri

1. KORUMA TOPRAKLAMA VE SİSTEMLERİ ....................................................
1.1. Giriş.............................................................................................
1.2. Yüksek Gerilim Direği Koruma İletkenini Çekme ...................................
1.2.1. Koruma İletkeni Özelliği ............................................................
1.2.2. İşlem Sırası ...............................................................................
1.2.3. Dikkat Edilecek Hususlar ......................................................
1.3. Topraklama .........................................................................
1.3.1. Tanımı................................................................
1.3.2. Topraklama Elemanları Yapıları, Özellikleri, Çeşitleri, Standartları ........
1.3.3. Özgül Toprak Direnci ..........................................
1.3.4. Yayılma Direnci ...........................................
1.4. Koruma Topraklaması.......................................................................
1.4.1. Tanımı..........................................................
1.4.3. Koruma Topraklamasının Yapıldığı Yerler.................
1.4.4. Koruma Topraklaması Yapılması................................
1.5. Sıfırlama..................................................................
1.5.1. Amacı......................................................................
1.5.2. Kullanıldığı Yerler, Prensip Şekli............................
1.6. Koruma Hat Sistemi...............................................
1.6.1. Tanımı, Amacı ............................................................
1.6.2. Kullanılma Şartları, Prensip Şekli ....................
1.7. Hata Gerilimi Koruma Bağlaması....................................
1.7.1. Tanımı, Amacı ...........................................................
1.7.2. Kullanılma Şartları, Prensip Şekli .....................
1.8. Hata Akımı Koruma Bağlaması................................
1.8.1. Tanımı, Amacı .....................................................................................................37
1.8.2. Kullanılma Şartları, Prensip Şekli .......................................................................37
1.9. Potansiyel Dengeleme.................................................................................................41
1.9.1. Tanımı, Amacı .....................................................................................................41
1.9.2. Prensip Şekli ........................................................................................................41
1.10. Yıldırıma Karşı Topraklama .....................................................................................41
1.10.1. Tanımı................................................................................................................42
1.10.2. Yıldırım Topraklama Tesis Elemanları .............................................................42
1.10.3. Yıldırıma Karşı Topraklama İşlem Sırası..........................................................43
1.10.4. Yıldırıma Karşı Topraklamada Dikkat Edilecek Hususlar ................................44
1.11. Topraklama Yönetmeliği ..........................................................................................45
1.12. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.......................................................................45
1.13. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ..............................................................................45
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................47
ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 ................................................................................................49
2. İŞLETME TOPRAKLAMASI VE ÖZEL TOPRAKLAMA, ŞEBEKE TİPLERİ............49
2.1. Giriş............................................................................................................................49
2.2. Tanımı .........................................................................................................................49
2.2.1. Çeşitleri................................................................................................................50
2.2.2. Yapıldığı Yerler ...................................................................................................51
2.2.3. İşletme Topraklaması Elemanları ........................................................................54
2.2.4. İşletme Topraklaması İşlem Sırası.......................................................................54
2.2.5. İşletme Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar...........................................56
2.3. Özel Topraklama.........................................................................................................57
2.3.1. Tanımı..................................................................................................................57
2.3.2. Yapıldığı Yerler ...................................................................................................57
2.4. Şebeke (Sistem) Tipleri, Tanımları, Bağlantı Prensip Şekilleri ..................................58
2.4.1. TN Sistemi...........................................................................................................58
2.4.2. TT Sistemi ...........................................................................................................60
2.4.3. IT Sistemi ............................................................................................................60
2.5. Topraklama Yönetmeliği ............................................................................................61
2.6. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.........................................................................61
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................62
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................63
ÖĞRENME FAALİYETİ – 3 ................................................................................................65
3. TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENÇLERİ ÖLÇÜMÜ...................................65
3.1. Giriş............................................................................................................................65
3.2. Yalıtım ve Toprak Ölçme Aletleri ..............................................................................65
3.2.1. Yapısı, Özellikleri................................................................................................66
3.2.2. Çalışma Prensipleri..............................................................................................67
3.3. Yalıtım Direnci (Yalıtkanlık)......................................................................................69
3.3.1. Tanımı..................................................................................................................69
3.3.2. Yalıtım Direnç Sınır Değerleri ............................................................................69
3.3.3. Yalıtım Direnç Ölçme İşlem Sırası......................................................................69
3.3.4. Yalıtım Direnci Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar ......................................71
3.4. Toprak Özdirenci ........................................................................................................72
3.4.1. Tanımı..................................................................................................................72
3.4.2. Toprak Çeşitleri Özdirenç Değerleri....................................................................72
3.4.3. Toprak Özdirenç Ölçme İşlem Sırası ..................................................................72
3.4.4. Toprak Özdirenç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar ....................................73
3.5. Topraklama Direnci ....................................................................................................73
3.5.1. Tanımı..................................................................................................................73
3.5.2. Topraklama Direnç Sınır Değerleri .....................................................................73
3.5.3. Topraklama Direnç Ölçme İşlem Sırası ..............................................................74
3.5.4. Topraklama Direnç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar.................................76
3.6. Topraklama Yönetmeliği ............................................................................................77
3.7. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.........................................................................77
3.8. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği................................................................................77

İndir