Geri Beslemeli Bir DC Motor Hız Kontrol Devresi İncelenmesi


MİKRO DENETLEYİCİLİ PI DENETİMLİ DA MOTORU SÜRÜCÜ
DEVRE TASARIMI VE UYGULAMASI

Bu çalışmada, PIC 16F873 kullanılarak PI denetimli bir DA motor sürücü sistemi gerçekleştirilmiştir. PI kontrollü sistemde motor devir sayısının referans değeri izlemesi amaçlanmıştır. Motor hızı bir takometre ile ölçülmüş, motor gerilimi ise darbe genişlik modülasyonu (PWM) tekniği kullanılarak yarı iletkenlerle ayarlanmıştır. Deneysel sonuçlara göre, gerçekleştirilen PIC 16F873 tabanlı PI kontrollü DA motor sürme devresinin basit, kullanışlı, hassas ve değişik uygulamalara hemen uyarlanabilir olduğu gösterilmiştir.


Anahtar Kelimeler: PWM, PIC 16F873, hız kontrolü, PI kontrol
(tako-gen. olmadığından referans değer olarak bir dc gerilim alınmıştır.)
Geri Besleme ve Osilatörler

Geri Besleme ve Osilatörler

Geri besleme:
Geri besleme ne işe yarar diyerek bu ay ki konuya başlamak istiyorum. Bunu da basit bir örnekle açıklayacağım. Şimdi ayarlı bir adaptör yaptığınızı düşünün. Bu adaptörün ucuna da bir DC motor bağladığımızı varsayalım. Ne olur? Motor dönmeye başlar. Şimdi motorun milini elimizle yavaşça tutalım. Motor yavaşlayacaktır. Motorun devrinin aynı kalmasını istersek adaptörün voltajını yükseltmemiz gerekir. Motorun milini daha da sıkarsak voltajı daha da arttırmamız gerekir. Mili bıraktığımız zaman motor çok yüksek hıza çıkacaktır. Bu kez adaptörün voltajını hemen düşürmemiz gerekecektir. Bu örnekteki davranışımızı düşünecek olursak motorun devrini sabit tutmamız için sanki biz devrenin bir parçasıymış gibi davranıp adaptörün voltajını ayarlıyoruz. Bir geri besleme devresi de aynı işi yapar. Bu tür geri besleme devrelerine NEGATİF geri beslemeli devreler denir. Negatif sözcüğünün anlamı çıkıştaki azaltmak için girişi azaltan anlamındadır. Buradaki azaltma işlemi aslında zararlı bir şey değildir. Örnekte de gördüğünüz gibi devrede bir takım kararlılıklar sağlar. Bu sonucu elde etmek içinde bir şeyler kaybederiz. Kaybettiğimiz kazancın bir kısmıdır. Negatif geri beslemenin faydalarını elektronik için özetleyecek olursak;

1- Doğrusal bir çalışma2- Az gürültü3- Kararlı kazanç4- Doğrusal frekans tepkisi5- Yüksek giriş empedansı ve düşük çıkış empedansıdır.
Negatif geri besleme her türlü regülatörde, hız kontrollerinde yükselteçlerde her zaman kullanılmaktadır.
Geri beslemenin negatifi olduğu gibi birde pozitif geri besleme vardır. Bunu da basit bir örnekle açıklayalım. Hepimiz bir sebeple düğün salonu yada gazino gibi bir yere gitmişizdir. (Gitmeyenler TV de canlı bir konser seyretmişlerdir.) Buralarda bana göre 1 trilyon wattlık yükselteçler kullanıyorlar. Buralarda hoparlörleri sahnenin etrafına sıralarlar. Bazı sanátçılarda halkla yakın temas kurmak için mikrofonla beraber sahnenin ön tarafına çıkınca etrafı İİİİİİİiiiiiiiiiİİİİİiKKK benzeri bir ses kaplar. Bu ses sanátçıyı geri kaçırmak için özel olarak üretilmeyip hoparlörden çıkan sesin tekrar mikrofondan alınarak yükseltece verilmesi, yükseltilip yeniden hoparlörden çıkması sonra tekrar mikrofon tarafından alınıp yükseltece verilmesi yeniden hoparlörden çıkması sonra yeniden mikrofon.... Buna kısaca POZİTİF geri besleme denir. Pozitif geri besleme de faydalıdır. Yukarıdaki örnekte açıkladığım gibi insanları kaçırtır ve daha önemli olarak OSİLATÖR yapımında kullanılır.
Şimdi NEGATİF ve POZİTİF geri beslemeyi biraz daha detaylı inceleyelim.

devam