DÜNYA ÜLKELERİ GERİLİMLERİ

DÜNYA ÜLKELERİ GERİLİMLERİ

A.B.D.

120V / 60 Hz

Kıbrıs

240 V /50 Hz

Afganistan

120V / 50&60 Hz

Kolombiya

110-120 V /60 Hz

Almanya

230 & 400 V / 50Hz

Kongo

220 V /50 Hz

Angola

220 V / 50 Hz

Kore

110&220 V /60 Hz

Arjantin

220 V / 50 Hz

Kostarika

120 V /60 Hz

Avustralya

240 V / 50 Hz

Kuveyt

240 V /50 Hz

Avusturya

220 V / 50 Hz

Küba

115-120 V /60 Hz

Bahama

120 V / 60 Hz

Libya

110-220 V /50 Hz

Bahreyn

230 V / 50 Hz

Lübnan

110-220 V /50 Hz

Belçika

220 V / 50 Hz

Lüksemburg

220 V /50 Hz

Bangladeş

230 V / 50 Hz

Macaristan

220 V /50 Hz

Bermuda

115 V / 60 Hz

Malezya

240 V /50 Hz

Birleşik Arap E.

220 V / 50 Hz

Mali

220 V /50 Hz

Bolivya

110 V / 50-60 Hz

Malta

240 V /50 Hz

Brezilya

220 V / 60 Hz

Meksika

127 V /50-60 Hz

Bulgaristan

220 V / 50 Hz

Mısır

220 V /50 Hz

Cezayir

220 V / 50 Hz

Nikaragua

120 V /60 Hz

Çat

220 V / 50 Hz

Norveç

220 V /50 Hz

Çek Cum.

220 V / 50 Hz

Pakistan

230 V /50 Hz

Çin

220 V / 50 Hz

Panama

110&220 V /60 Hz

Danimarka

220 V / 50 Hz

Paraguay

220 V /50 Hz

Ekvator

110&220 V /60 Hz

Peru

220 V /60 Hz

El Salvador

120&240V /60 Hz

Polonya

220 V /60 Hz

Etiyopya

220 V /50 Hz

Portekiz

220 V /60 Hz

Filipinler

110 V /60 Hz

Porto Riko

120 V /60 Hz

Finlandiya

220 V /50 Hz

Romanya

220 V /50 Hz

Fransa

230 V /50 Hz

Rusya

220 V /50 Hz

Gambiya

230 V /50 Hz

Senegal

110-127 V /50 Hz

Gana

250 V /50 Hz

Singapur

230 V /50 Hz

Güney Afrika

220 V /50 Hz

Slovakya

220 V /50 Hz

Haiti

110 V /60 Hz

Somali

220 V /50 Hz

Hindistan

230&250 V /50 Hz

Sudan

240 V /50 Hz

Hollanda

220 V /50 Hz

Suriye

220 V /50 Hz

Hong Kong

220 V /50 Hz

Suudi Arabistan

127-220 V 50-60 Hz

Indonezya

220 V /50 Hz

Şili

220 V /50 Hz

Irak

220 V /50 Hz

Tayland

220 V /50 Hz

İngiltere

240 V /50 Hz

Tayvan

110 V /60 Hz

İran

220 V /50 Hz

Tunus

220 V /50 Hz

İrlanda

220 V /50 Hz

Türkiye

220 V /50 Hz

İspanya

220 V /50 Hz

Uganda

240 V /50 Hz

İsrail

230 V /50 Hz

Uruguay

220 V /50 Hz

İsviçre

220 V /50 Hz

Ürdün

220 V /50 Hz

İtalya

220 V /50 Hz

Venezuella

120 V /60 Hz

İzlanda

220 V /50 Hz

Vietnam

220 V /50 Hz

Jamaika

110&220 V /50 Hz

Yemen

250 V /50 Hz

Japonya

220 V /50&60 Hz

Yeni Zellanda

230 V /50 Hz

Kamerun

220 V /50 Hz

Yunanistan

220 V /50 Hz

Kanada

115 V /60 Hz

Zaire

220 V /50 Hz

Katar

240 V /50 Hz

Zambiya

230 V /50 Hz

Kenya

240 V /50 Hz

Zimbabve

220 V /50 Hz

KESİCİLER

KESİCİLER Yüklü devreleri güvenli olarak açıp kapamaya yarayan sistem elemanlarıdır.

YAĞLI KESİCİLERDE ARKIN SÖNDÜRÜLMESİ
Kesiciye gelen açma kumandası ile birlikte, sabit kontaktan ayrılan hareketli kontak arasında bir ark meydana gelir. Ark yolu üzerinde bulunan ark hücrelerine girer, ark’ın ısı etkisinden dolayı yağda bir miktar yanma olur. Yanmadan dolayı meydana gelen gaz, söndürme hücresi içerisinde basınç dengeleme odasına gider. Bu anda kesicinin içinde meydana gelen basınç, yağı ark yağı söndürme hücresine iter ve arkı söndürür.

SF 6 GAZININ ÖZELLİKLERİ
a) Renksiz, kokusuz ve zehirsiz bir gazdır.
b) Dielektrik dayanma özelliği çok yüksektir.
c) Yanmaz
d) SF 6 normal atmosferik koşullarda gaz halindedir. 1bar basınç altında ve 200C de havadan 5 kat daha ağırdır.

SF 6 GAZLI KESİCİLERDE ARK’IN SÖNMESİ
PUFER SİSTEMİ :
Kesiciye açma geldiğinde hareketli kontağın aşağı inmesi ile hareket eden piston sayesinde kontak altında sıkışan basınçlı SF 6 gazı arkın üzerine püskürtülmesi ile ark söner.

FULARK SİSTEMİ :

Bu sistemde kesme hücrelerinde bulunan basınçlı SF6 gazı hareketli kontağın boşalttığı alanı doldurarak arkı boğması ile söndürülür.

VAKUMLU KESİCİLERİN YAPISI
Vakum hücresi içerisinde biri sabit, diğeri dışarıdan hareket alan Karşılıklı disk şeklinde bakır krom alaşımlı iki kontak ve havası alınmış bir kap ile keramik silindirden oluşur. Basınca dayanıklı fiber porselenden imal edilirler.

VAKUMLU KESİCİLERDE ARK’IN SÖNDÜRÜLMESİ
Kesiciye açma kumandası geldiğinde, kontaklar birbirinden ayrılmaya başlar, iki kontak arasındaki akım sıfıra ulaşana kadar ark devam eder, akım sıfır noktasına gelince ark söner. Vakum hücresi içerisinde biri sabit diğeri dışarıdan hareket alan karşılıklı disk şeklinde BAKIR-KROM alaşımı iki kontak ve havası tamamen alınmış bir kap ile KERAMİK silindirden oluşur.

Bir ucu hareketli kontağın şaftına diğer ucu havası boşaltılmış kaba bağlı olan
metal körük vardır. Bu metal körük; havası alınmış hücre ile dış havanın arasındaki sızdırmazlığı sağlar.

Yüksek Gerilim Direği Koruma (Topraklama) İletkeni

Yüksek Gerilim Direği Koruma (topraklama)İletkenini
Enerji nakil hattının enerji taşıyan tellerinin ve direklerin tepesinden geçecek şekilde
yıldırımdan koruma iletkenleri çekilmektedir.
Koruma İletkeni Özelliği
Örgülü çelik iletkenler olup enerji nakil hatlarına düşebilecek olan yıldırımı çekerek
toprağa verme vazifesi görürler.
Koruma bölgeleri 25 metre yüksekliğe kadar olan tesisler için geçerlidir. 25 metreden
yüksekler için koruma güvenliği azaltılır. 420 kV’a kadar şebeke yapıları ortalama 25 metreyüksekliğindedir.

Visual Basic eBook

Visual Basic 6.0 için yararlı bir ebook.

Microsoft firması tarafından geliştirilen Visual Basic, atası olan QBASIC derleyicisinin geliştirilmiş ve Windows ortamına uyarlanmış olan sürümü olarak adlandırılabilir. Windows ortamına uyarlandığı için de Nesneye Yönelimli bir dildir. VBX kontrollerini destekleyen ilk dillerden biridir. VBasic'de, 1.0 sürümünden 6.0 sürümüne kadar bir çok yenilik ve değişiklik olmuştur. Bunlardan biri de, arayüzünün güçlü ve etkili bir görünüm kazanmasıdır. Visual Basic, devamlı geliştiği bu süre sonunda yüksek hızlı uygulamalar, OLE serverlar, ActiveX kontrolleri ve daha bir çok şey geliştirilebilecek hale gelmiştir.
Microsoft Windows için program geliştiren programcıların yüzde yirmibeşi Visual Basic'i tercih etmektedirler. Visual Basic'i en popüler programlama dillerinden biri yapan en önemli nedenlerden biri de büyük olasılıkla kolay olmasıdır. Visual Basic de program yazmak için çok fazla teknik bilgiye sahip olmak gerekmez. Sadece kontrolleri form üzerine yerleştirmek ve kodu yazmak yeterli. Kısaca Visual Basic, programcıyı, programın kullanıcıya yansıyan şekli için kod yazmak zorunda bırakmayan bir dildir.

Zamanla Microsoft dışındaki bazı şirketler tarafından benzer programlama dilleri geliştirildi. Muhtemelen bunların en popüleri Borland Delphi'dir.

E Book İçin Tıklayın

KIYICI İLE DAİMİ MIKNATISLI DC MOTOR 4 BÖLGELİ KONTROLÜElektrik Makineleri Endüstriyel Uygulamaları dönem içi yaptığım araştırma ödevi umarım yardımcı olur.

Doğru akım makinaları akımı elde edilişi ve kullanış amacına göre generatör ve motor olarak ikiye ayrılır. Fakat yapıları yönünden aralarında fark yoktur. Sadece kullanış amacına göre farklıdırlar. Bir doğru akım makinası kutuplar, endüvi ve kollektör olmak üzere toplam üç bölümden oluşur. Makinada elektromanyetik alanın elde edildiği kısım “ana kutup” olarak adlandırılır. Doğru akım makinasında duran kısım stator olup, karkas ve üzerine yerleştirilmiş ana ve yardımcı kutuplardan meydana gelir. “endüvi” ise manyetik kuvvet çizgileri içerisinde dönerek hareket eden, elektrik enerjisinin veya mekanik enerjinin elde edildiği silindirik kısımdır. Endüvide elde edilen gerilimi dış devreye veya elektrik enerjisini endüviye ileten birbirinden ve gövdeden yalıtılmış, bakır dilimler topluluğuna “kollektör” denir.


Yazının Tamamı

Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemleri Elemanlarının İncelenmesi

ÖZET

Günümüzde yeni enerji kaynakları araştırılmakta ve var olan enerjinin de kalitesini artırarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Elektrik enerjisinde; üretildiği santrallerden, tüketildiği yüke ulaşıncaya kadar çeşitli elektrik kayıpları meydana gelir. Elektrik enerjisinin, santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında en az kayıpla taşınması gerekmektedir.

Projede değinildiği gibi, şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir transformatör, bir floresant lamba ise, bunlar manyetik alanlarının temini için bağlı oldukları şebekeden indüktif reaktif güç çekerler. İş yapmayan ve sadece motorda manyetik alan doğurmaya yarayan indüktif reaktif güç kompanzasyon panoları aracılığıyla alıcıya en yakın yerden temin edilirse, iletim hatlarında, trafolarda, şalterler ve kablolarda lüzumsuz yere kayıplara sebebiyet vermeyecek şüphesiz trafolar daha fazla motoru besleyebilecek kapasiteye sahip olacak, keza disjonktörler, trafolar lüzumsuz yere büyük seçilmezken, kullanılan kablolar ise daha küçük kesitte seçilebilecektir.

Daha İlk bakışta rahatça görülebildiği gibi gelişen teknoloji ve yaygınlaşan elektrik enerjisi kullanımıyla birlikte kompanzasyon sistemlerinin üretici, tüketici dolayısıyla ülke ekonomisi bakımından faydaları yadsınamayacak boyutlara ulaşmıştır.

tam dosya tıklayın

OPTİK AKIM SENSÖRLERİ

ÖZET

Voltmetreler ve ampermetreler ile belirli sınırlar arasında ölçümler yapılabilir. Yüksek gerilim ve akım ölçümlerinde bu cihazların çekeceği güç artar. Enerji iletim hatlarında, şalt tesislerinde ve sanayide çok yüksek değerli akımlar ve gerilimler mevcuttur. Bu AC akım ve gerilimler düşürücü transformatörler ile alçak akım ve gerilimlere indirgendikten sonra ölçü aletleri ile ölçülür. Yeni geliştirilen optik sensörler yardımı ile bu ölçme işlemi daha kolay, daha pratik olmakta ve bu sensörler daha yüksek doğruluklarda ölçüm yapılmasına imkan vermektedir.
Optik akım sensörleri ve optik gerilim sensörleri son 15 yılda elektrik enerji endüstrisindeki demir nüve akım transformatörlerinin yerini alan yeni nesil yüksek gerilim ölçü aletleri üzerine dünya çapında yapılan araştırmalarla dikkatleri üzerine çekti. Yalıtkan ve hafif olan optik akım sensörleri kurulum ve montaj kolaylığı sağlayan önemli avantajları da beraberinde getirdi.

tam dosya tıklayın