Reaktif Güç Kompanzasyon Sistemleri Elemanlarının İncelenmesi

ÖZET

Günümüzde yeni enerji kaynakları araştırılmakta ve var olan enerjinin de kalitesini artırarak en ekonomik şekilde kullanıcıya ulaştırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Elektrik enerjisinde; üretildiği santrallerden, tüketildiği yüke ulaşıncaya kadar çeşitli elektrik kayıpları meydana gelir. Elektrik enerjisinin, santralden en küçük alıcıya kadar dağıtımında en az kayıpla taşınması gerekmektedir.

Projede değinildiği gibi, şebekeye bağlı bir alıcı, eğer bir motor, bir transformatör, bir floresant lamba ise, bunlar manyetik alanlarının temini için bağlı oldukları şebekeden indüktif reaktif güç çekerler. İş yapmayan ve sadece motorda manyetik alan doğurmaya yarayan indüktif reaktif güç kompanzasyon panoları aracılığıyla alıcıya en yakın yerden temin edilirse, iletim hatlarında, trafolarda, şalterler ve kablolarda lüzumsuz yere kayıplara sebebiyet vermeyecek şüphesiz trafolar daha fazla motoru besleyebilecek kapasiteye sahip olacak, keza disjonktörler, trafolar lüzumsuz yere büyük seçilmezken, kullanılan kablolar ise daha küçük kesitte seçilebilecektir.

Daha İlk bakışta rahatça görülebildiği gibi gelişen teknoloji ve yaygınlaşan elektrik enerjisi kullanımıyla birlikte kompanzasyon sistemlerinin üretici, tüketici dolayısıyla ülke ekonomisi bakımından faydaları yadsınamayacak boyutlara ulaşmıştır.

tam dosya tıklayın

0 yorum: