Aydınlatma Projeleri


Aydınlatma Projeleri Kitabı


İÇİNDEKİLER


AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii

GİRİŞ ...................................................................................................................................... 1

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3

1. AYDINLATMA HESABI ................................................................................................... 3

1.1. Aydınlatma Tanımı ....................................................................................................... 3

1.1.1. Aydınlatmanın Türleri ........................................................................................... 3

1.1.2. Işık ve Işık Kaynakları........................................................................................... 4

1.2. İyi Bir Aydınlatmanın Sağlayacağı Faydalar................................................................ 5

1.3. Işık Akısı Tanımı .......................................................................................................... 5

1.4. Aydınlık Şiddeti Tanımı................................................................................................ 5

1.5. Aydınlatma Hesabı........................................................................................................ 5

1.5.1. Önemli Maddelerin Yansıtma Katsayıları ............................................................. 6

1.5.2. En az Aydınlatma Şiddeti Tablosu ........................................................................ 6

1.5.3. Oda Aydınlatma Verimi Tablosu........................................................................... 7

1.5.4. Kirlenme ( Bakım ) Faktörü Tablosu..................................................................... 7

1.5.5. Çeşitli Lambaların Güç ve Işık Akıları Tablosu.................................................... 8

1.5.6. Aydınlatma Hesabı Formülleri .............................................................................. 8

1.6. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği................................................................................ 10

1.7. Aydınlatma Hesabı Yapan Bilgisayar Programının İncelenmesi................................ 11

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 12

PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 13

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ................................................................................................... 14

2. PROJE ÇİZME................................................................................................................... 14

2.1. Aydınlatma, Priz, Zayıf Akım Sembolleri Çizimi ...................................................... 14

2.2. Çizilmiş Bir Projenin İncelenmesi .............................................................................. 15

2.2.1. Bodrum Kat Planı ................................................................................................ 15

2.2.2. Zemin Kat Planı................................................................................................... 15

2.2.3. Normal Kat Planı ................................................................................................. 16

2.3. Mimarı Plan Özellikleri ve Proje Ölçekleri ................................................................ 16

2.4. Proje kapağı çizimi...................................................................................................... 17

2.5. Vaziyet Planı Özellikleri ve Çizimi ............................................................................ 18

2.6. Proje Çiziminde Uyulacak Kurallar ............................................................................ 19

2.7. Elektrik projeleri uygulama standartları...................................................................... 19

2.8. Mimari Plan Üzerinde................................................................................................. 20

2.8.1. Anahtar, priz, Armatürlerin, Tablonun Uygun Yere Çizimi................................ 20

2.8.2. Kolon Hattının Çizimi ......................................................................................... 21

2.8.3. Priz Linyelerinin Çizimi ...................................................................................... 23

2.8.4. Aydınlatma Linyelerinin Çizimi.......................................................................... 24

2.8.5. Priz ve Aydınlatma Sortilerinin Çizimi ............................................................... 25

2.8.6. Zayıf Akım Hatlarının Çizimi ............................................................................. 25

2.8.7. Projedeki Gerekli Yazıların Yazılması ................................................................ 25

2.9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği................................................................................ 25

2.10. Bayındırlık Bakanlığı Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi ........................... 26

2.11. Fen Adamları Yönetmeliği........................................................................................ 26

2.11.1. Fen Adamlarının Gruplandırılması.................................................................... 26

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 27

PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 28

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ................................................................................................... 29

3. KOLON ŞEMASI .............................................................................................................. 29

3.1. Kolon Şeması .............................................................................................................. 29

3.1.1. Tanımı.................................................................................................................. 29

3.1.2. Kolon Şeması Çizimi........................................................................................... 29

3.2. Tablo Yükleme ve Faz Dağıtım Cetvelini Hazırlamak............................................... 33

3.3. Gerilim Düşümü ve Akım Kontrolü ........................................................................... 34

3.3.1. Gerilim Düşümü Yapılacak Hat Seçimi .............................................................. 34

3.3.2. Gerilim Düşümünde Kullanılan Formüller.......................................................... 34

3.3.3. Gerilim Düşümü Sınırları .................................................................................... 35

3.3.4. Kabloların Taşıyacağı Akım Kapasite Tabloları ................................................. 35

3.3.5. Akım Kontrolü Hesabı......................................................................................... 36

3.3.6. Seçilen Kablonun Uygunluğunun Kontrolü ........................................................ 37

3.4. Maliyet Hesabı (Keşif Özeti Yapma).......................................................................... 37

3.5. Formları ve Şartnameleri Hazırlama........................................................................... 38

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 39

PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 40

ÖĞRENME FAALİYETİ-4 ................................................................................................... 41

4. AYDINLATMA TABLOLARI ......................................................................................... 41

4.1. Aydınlatma Tabloları .................................................................................................. 41

4.1.1. Tanımı.................................................................................................................. 41

4.1.2. Çizilmiş Tabloların İncelenmesi.......................................................................... 41

4.1.3. Tablo Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar ........................................................ 41

4.1.4. Kat tablosu Çizimi ............................................................................................... 41

4.1.5. Sayaç Tablosu Çizimi .......................................................................................... 42

4.1.6. Tablolarla İlgili Yönetmelik ve Şartnameler ....................................................... 42

UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 43

PERFORMANS DEĞERLENDİRME.............................................................................. 44

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 45

ÖNERİLEN KAYNAKLAR.................................................................................................. 53

KAYNAKÇA........................................................................................................................ 54


indir

6 yorum:

TV de Plasma dedi ki...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the TV de Plasma, I hope you enjoy. The address is http://tv-de-plasma.blogspot.com. A hug.

Ahmed dedi ki...

Paylaşımınızdan istifade ettim. Teşekkürler...

Adsız dedi ki...
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.
Adsız dedi ki...

Güzel yazı. Teşekkürler

Adsız dedi ki...

Sadece yorum ve sorardı büyük tema, bunu kendin için kod sanıyordum? Gerçekten mükemmel görünüyor!

Adsız dedi ki...

My companion and I really loved reading this blog post, I was simply itching to know do you trade featured posts? I'm at all times trying to find someone to make trades with and merely thought I would ask.