GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ PİLLERİ

İÇİNDEKİLER

1-GİRİŞ

1.1- Güneş Enerjisi Uygulamalarının Tarihsel Gelişimi

1.2- Güneş Pili Sisteminin Yapısı ve Sistemin Gelişimi

2- GÜNEŞ PİLİ SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

2.1- Şebeke Bağlantılı Güneş Pili Sistemleri

2.1.1- Şebeke Bağlantılı 4,8 kW Güneş Pili Sistemi

2.1.2- Şebeke Bağlantılı 1,2 kW Güneş Pili Sistemi

2.2- Bağımsız Güneş Pili sistemleri

2.2.1- Sistemin yapısı ve özellikleri

2.2.2- Bağımsız Güneş Pili sistemi Uygulama Örnekleri

2.2.2.1- Güneş Ocağı
2.2.2.2- Güneş Pilli Trafik İkaz Sistemi
2.2.2.3- Güneş Pilli Aydınlatma Birimleri
2.2.2.4- Güneş Pilli Su Pompaj Sistemleri

2.3- Bağımsız Sistemler ile Şebeke Bağlantılı Sistemlerin Karşılaştırılması

3- PV SİSTEMLERDE KULLANILAN ELEMANLAR

3.1- PV Sistemlerde Aküler

3.1.1- Temel Özellikler

3.1.2- Akü İşletimini Geliştirmek İçin Yapılabilecek Çalışmalar

3.2- Fotovoltaik Levhalar (Paneller)

3.3- Regülatör

3.3.1- Zener Diyot İle Regülasyon

3.3.2- Paralel Regülatör

3.3.3- Seri Regülatör

3.3.4 Süreksiz Çalışan Şarj-Deşarj Regülatörü

3.4- İnverter

3.4.1- Kare Dalga İnverter

3.4.3- Sinüs Dalgası İnverter

3.4.2- Değiştirilmiş Sinüs Dalgası İnverter

4- GÜNEŞ PİLİ SİSTEMLERİNİN EKONOMİSİ

4.1- Verim

4.2- Yatırım Maliyeti

4.3- Modül Ömrü

5- GÜNEŞ PİLİ SİSTEMLERİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ

6- PV GÜÇ SİSTEMLERİNİN FİYATLARI

Tamamı

0 yorum: