Yol Aydınlatması

İÇİNDEKİLER

1. AYDINLATMA 1

2. AYDINLATMANIN YARARLARI 1

2.1. NEDEN YOL AYDINLATMASI ? 2

2.1.a. Aydınlatma ve kazalar 3

2.1.b. Aydınlatma derecesi ve kazalar 3

2.1.c. Aydınlatma ve saldırı 5

2.2. CIE’YE GÖÖRE YOL TANIMLARI 6

2.3. YOL AYDINLATMASI KAVRAMLARININ TANIMLARI 7

2.3.1. Yol ile ilgili bazı tanımlar 7

2.3.2. Yolların sınıflandırılması 8

2.4. FOTOMETRİK BÜYÜKLÜKLER 9

2.4.1. Işık gücü 9

2.4.2. Işık akısı 9

2.4.3. Işık şiddeti 9

2.4.4. Aydınlık düzeyi9

2.4.5. Parıltı 9

3. IŞIK KAYNAKLARI 10

3.1. IŞIKSAL ETKİNLİK FAKTÖRÜ 10

3.2. DEŞARJ LAMBALARI 11

3.3. DEŞARJ LAMBALARININ ÇALIŞMA PRENSİBİ 11

3.4. ALÇAK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR 12

3.5. YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR 13

3.6. YÜKSEK BASINÇLI SODYUM BUHARLI LAMBALAR 14

3.7. YOL AYDINLATMASINDA KULLANLILAN

IŞIK KAYNAKLARI 16

3.8. IŞIK KAYNAKLARINDA ÖMÜR 16

3.9. YOL AYDINLATMA AYGITLARI (ARMATÜRLER) 17

3.10.FOTOMETRİK DEĞERLER 17

3.10.1. Armatürde kamaşma ve parıltı 18

3.10.2. Isıl karakteristikler 20

a- Isıya dayanıklılık 20

b- Çalışma sıcaklığı 20

3.10.3. Mekanik ve aerodinamik karakteristikler 20

3.10.4. Titreşim ve darbelere dayanıklılık 20

3.10.5. Ağırlık boyut ve biçim 20

3.10.6. Elektriksel karakteristikler 20

3.10.7. Kir ve toza dayanıklılık 20

3.10.8. Estetik karakteristikler 21

3.11.AYDINLATMA DİREKLERİ 21

3.11.1. Direk gövdesi hesabı 21

3.11.2. Yapım kuralları 21

3.11.2.a) Malzeme 21

3.11.2.b) İmalat 22

3.12.MALZEMENİN PASTAN KORUNMASI 23

4. YOL AYDINLATMASININ ESASLARI 32

VE KALİTE PARAMETRELERİ 32

4.1.YOL AYDINLATMASININ ESASLARI 33

4.2. GÖRSEL KILAVUZLAMA 34

4.3. GÖRÜŞ ESASLARI 35

4.4. KALİTE PARAMETRELERİ 35

4.4.1. Kontrast(Aydınlık-Karanlık farkı) 35

4.4.2. Ortalama yol yüzeyi parıltısı 36

4.4.3. Bileşke düzgünlük 36

4.4.4. Kamaşma 36

4.4.5. Boyuna enine düzgünlük faktörü 37

4.4.6. Işık rengi 38

4.5. KALİTE PARAMETRELERİNİN YOL AYDINLATMASINA ETKİSİ 38

5. AYDINLATMA DÜZENLERİ 39

5.1. YOL TİPLERİ VE AYDINLATMA DÜZENİ 39

5.2. KAVŞAKLAR MEYDANLARVE AYDINLATMA DÜZENLERİ 40

5.2.1. Kavşak tipleri 40

5.2.2. Aydınlatma düzenleri 41

5.3. VİRAJLAR 41

6. IŞIK KAYNAKLARI VE AYDINLATMA DÜZENLERİNİN 42

EKONOMİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI 42

6.1. ÇEŞİTLİ AYDINLATMA DÜZENLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 44

6.2. IŞIK KAYNAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 44

7. YOL AYDINLATMA HESAPLARI

AYDINLIK DÜZEYİ YÖNTEMİYLE 47

YOL AYDINLATMASI HESABI 47

7.1.1. Yol yüzeyindeki bir noktanın aydınlık düzeyi hesabı 47

7.1.2. Ortalama aydınlık düzeyinin hesaplanması 49

7.1.2.a) Nümerik olarak hesaplama 49

7.1.2.b) Verim eğrileri yardımıyla hesaplama 49

7.2. PARILTI YÖNTEMİ İLE YOL AYDINLATMA HESABI 50

7.2.1. Yol yüzeyinin yansıtma özellikleri 52

7.2.2. Yol yüzeylerinin sınıflandırılması 54

7.2.3. Yol yüzeyi parıltısının grafik yöntem ile hesabı 54

7.2.3.1. Kullanılan diyagramlar 54

7.2.3.2. Eş aydınlık düzeyi diyagramı ve EP diyagramı 55

yardımıyla parıltı hesabı 55

7.2.4. Bilgisayar yardımıyla yol aydınlatma hesabı 55

8. YOL AYDINLATMA AYGITLARINDA BAKIM VE

İŞLETİM SORUNLARI 56


İNDİR

3 yorum:

batuhan dedi ki...

naber onur ben batuhan :) saol dosya için :)

batuhan dedi ki...

abi dosyayı inceledim de biraz bazı formüller çıkmamış ya napsak ona :)

Nr. Kemal Emre dedi ki...

dosyaya erişim engeli çıkıyor