RS232 Seri port Pic 16f877 haberleşmesi


  • Visual Basic ara yüzü
  • Proteus Devre Çizimi (simülasyonu)
  • Word Dosyası Şeklinde Program Dili
  • Hex, Pic C kodları


Hepsini bir dosyada topladım küçük bir led yakıp söndürme programı.
İndir

Elektrik İle İlgili Bazı Kısa Konular

· Ana kolon hattını tanımlayınız.

İşletmeye ait besleme noktasından (ana buvat) tüketicinin ilk dağıtım noktasına (ana dağıtım tablosu, sayaç) kadar olan besleme hattına

denir.

· Kolon hattını tanımlayınız.

Tüketiciye ait ilk dağıtım noktası ile öteki dağıtım noktası arasındaki ya da tablolar arasındaki hatlardır.

· Linye hattını tanımlayınız.

Dağıtım tablosundan son aydınlatma armatürü ya da prizin bağlandığı buvata kadar olan hatlardır. Linye hattı, bir sigorta devresine

bağlanan hat olarak ta düşünülebilir.

· Priz linyesi ne demektir?

Prizlerin bağlandığı hatta priz linyesi denir.

· Işık linyesi ne demektir?

Lambaların bağlandığı hatta lâmba linyesi denir.

· Lamba linyesi kaç mm’lik iletkenle çekilmelidir?

En az 2,5 mm²

· Priz linyesi kaç mm’lik iletkenle çekilmelidir?

En az 2,5 mm²

· Lamba linyesinde en fazla kaç lamba olabilir?

Bir lâmba linyesine en fazla 9 lâmba sortisi bulunabilir.

· Priz linyesinde en fazla kaç priz olabilir?

Bir priz linyesine ise en fazla 7 priz sortisi bağlanabilir.

· Linye sigortası ne demektir?

· Linye hattı, bir sigorta devresine bağlanan hat olarak ta düşünülebilir. Bu hatta bağlanan sigortaya linye sigortası adı verilir.

· Sorti hattı ne demektir?

· Linye hattı ile aydınlatma aracı ya da prizi arasındaki bağlantı hattıdır.

· Priz sortisini tanımlayınız.

· Linye hattı ile priz arasındaki bağlantı hattıdır.

· Işık sortisini tanımlayınız.

· Işık sortisi, lâmba ve ona kumanda eden anahtar devresinden ibarettir.

· Işık sortisinin kesiti kaç mm²’den aşağı olmamalıdır?

· Işık sortisinin kesiti 1,5 mm²’den aşağı olmamalıdır.

· Priz sortisinin kesiti kaç mm²’den aşağı olmamalıdır?

· Priz sortisinin kesiti ise 2,5 mm²’den az olmamalıdır.

· Motorlarda Frenleme : Üç çeşit frenleme vardır

a.Balatalı Frenleme : Motor mili üzerine konan kasnak iki balata ile sıkılması sonucu dönene motorun durdurulmasına balatalı frenleme denir.

b. Dinamik Frenleme : Alternetif Akımla çalışan elektrik motorların enerjisi kesildikten sonra stator sargılarına DC (Doğru gerilim)

uygulayarak motorun durdurulmasına Dinamik Frenleme denir

a. Ani Frenleme : Mortların ani devir yönünün değiştirilmesi prensibine göre yapılan frenlemedir. Motor bir yönde dönerken şebeke enerjisi

kesilip ters yönde dönecek şekilde tekrar şebekeye bağlandığında motor ters yönde dönmek istediğinde önce devri azalır. Sonra motor durur. Motor ters yöne dönmeden enerjisi kesilirse motor ani frenleme ile durdurulmuş olur.

· Üç Fazlı Asenkron Motorların Devir Yönü Nasıl Değiştirilir?

Fazlardan herhangi iki fazın yeri değiştirilirse motor ters tarafa döner.

  • Kumanda devrelerinde kullanılan Ani Temaslı Butonlar nelerdir?

a. Start (Çalıştırma)

b. Stop (Durdurma)

c. Jog (İki yollu buton)

  • Üç Fazlı Asenkron Motorlara neden Yıldız/Üçgen yol verilir?

Asenkeron motorlara enerji verildiğinde motor normal devrine ulaşıncaya kadar normal çektikleri akımdan 3-6 kat daha fazla akım çekerler. Motorların çektikleri bu yüksek akım şebekeye,kumanda elemanlarına ve motorun sargılarına zarar veriri. Bu nedenle 5 kW ‘tan büyük güçlerdeki motorlara direkt yol verilmez.


İndir

Visual Basic Dijital ve Analog Saat


Okul için hazırladığım ödevim
indir

Elektrik Proje Semboller

Elektrik projeleri sembolleri autocad dosyası

indir

Yüksek Gerilim Tesislerinde Topraklama Sistemleri

1. KORUMA TOPRAKLAMA VE SİSTEMLERİ ....................................................
1.1. Giriş.............................................................................................
1.2. Yüksek Gerilim Direği Koruma İletkenini Çekme ...................................
1.2.1. Koruma İletkeni Özelliği ............................................................
1.2.2. İşlem Sırası ...............................................................................
1.2.3. Dikkat Edilecek Hususlar ......................................................
1.3. Topraklama .........................................................................
1.3.1. Tanımı................................................................
1.3.2. Topraklama Elemanları Yapıları, Özellikleri, Çeşitleri, Standartları ........
1.3.3. Özgül Toprak Direnci ..........................................
1.3.4. Yayılma Direnci ...........................................
1.4. Koruma Topraklaması.......................................................................
1.4.1. Tanımı..........................................................
1.4.3. Koruma Topraklamasının Yapıldığı Yerler.................
1.4.4. Koruma Topraklaması Yapılması................................
1.5. Sıfırlama..................................................................
1.5.1. Amacı......................................................................
1.5.2. Kullanıldığı Yerler, Prensip Şekli............................
1.6. Koruma Hat Sistemi...............................................
1.6.1. Tanımı, Amacı ............................................................
1.6.2. Kullanılma Şartları, Prensip Şekli ....................
1.7. Hata Gerilimi Koruma Bağlaması....................................
1.7.1. Tanımı, Amacı ...........................................................
1.7.2. Kullanılma Şartları, Prensip Şekli .....................
1.8. Hata Akımı Koruma Bağlaması................................
1.8.1. Tanımı, Amacı .....................................................................................................37
1.8.2. Kullanılma Şartları, Prensip Şekli .......................................................................37
1.9. Potansiyel Dengeleme.................................................................................................41
1.9.1. Tanımı, Amacı .....................................................................................................41
1.9.2. Prensip Şekli ........................................................................................................41
1.10. Yıldırıma Karşı Topraklama .....................................................................................41
1.10.1. Tanımı................................................................................................................42
1.10.2. Yıldırım Topraklama Tesis Elemanları .............................................................42
1.10.3. Yıldırıma Karşı Topraklama İşlem Sırası..........................................................43
1.10.4. Yıldırıma Karşı Topraklamada Dikkat Edilecek Hususlar ................................44
1.11. Topraklama Yönetmeliği ..........................................................................................45
1.12. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.......................................................................45
1.13. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ..............................................................................45
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................47
ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 ................................................................................................49
2. İŞLETME TOPRAKLAMASI VE ÖZEL TOPRAKLAMA, ŞEBEKE TİPLERİ............49
2.1. Giriş............................................................................................................................49
2.2. Tanımı .........................................................................................................................49
2.2.1. Çeşitleri................................................................................................................50
2.2.2. Yapıldığı Yerler ...................................................................................................51
2.2.3. İşletme Topraklaması Elemanları ........................................................................54
2.2.4. İşletme Topraklaması İşlem Sırası.......................................................................54
2.2.5. İşletme Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar...........................................56
2.3. Özel Topraklama.........................................................................................................57
2.3.1. Tanımı..................................................................................................................57
2.3.2. Yapıldığı Yerler ...................................................................................................57
2.4. Şebeke (Sistem) Tipleri, Tanımları, Bağlantı Prensip Şekilleri ..................................58
2.4.1. TN Sistemi...........................................................................................................58
2.4.2. TT Sistemi ...........................................................................................................60
2.4.3. IT Sistemi ............................................................................................................60
2.5. Topraklama Yönetmeliği ............................................................................................61
2.6. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.........................................................................61
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................62
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................63
ÖĞRENME FAALİYETİ – 3 ................................................................................................65
3. TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENÇLERİ ÖLÇÜMÜ...................................65
3.1. Giriş............................................................................................................................65
3.2. Yalıtım ve Toprak Ölçme Aletleri ..............................................................................65
3.2.1. Yapısı, Özellikleri................................................................................................66
3.2.2. Çalışma Prensipleri..............................................................................................67
3.3. Yalıtım Direnci (Yalıtkanlık)......................................................................................69
3.3.1. Tanımı..................................................................................................................69
3.3.2. Yalıtım Direnç Sınır Değerleri ............................................................................69
3.3.3. Yalıtım Direnç Ölçme İşlem Sırası......................................................................69
3.3.4. Yalıtım Direnci Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar ......................................71
3.4. Toprak Özdirenci ........................................................................................................72
3.4.1. Tanımı..................................................................................................................72
3.4.2. Toprak Çeşitleri Özdirenç Değerleri....................................................................72
3.4.3. Toprak Özdirenç Ölçme İşlem Sırası ..................................................................72
3.4.4. Toprak Özdirenç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar ....................................73
3.5. Topraklama Direnci ....................................................................................................73
3.5.1. Tanımı..................................................................................................................73
3.5.2. Topraklama Direnç Sınır Değerleri .....................................................................73
3.5.3. Topraklama Direnç Ölçme İşlem Sırası ..............................................................74
3.5.4. Topraklama Direnç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar.................................76
3.6. Topraklama Yönetmeliği ............................................................................................77
3.7. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.........................................................................77
3.8. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği................................................................................77

İndir

ADINLATMA İLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER

• 30 m2’lik salonumda kaç adet aydınlatma elemanına ihtiyacım var? Genel olarak 7 - 8 ışık kaynağı önerilebilir. Halojenlerle normal ampüllü aydınlatma elemanlarını birlikte kullanabilirsiniz. Lampader, tavandan aydınlatma ve okuma lambaları koyabilirsiniz

• Mutfakta nasıl bir aydınlatma yapmalıyım? Tezgah üstlerinin iyi aydınlatılması gerekir. Bunun için dolapların altında gizli ışık bantları kullanabilirsiniz. Böylece hem gizli, hem de lokal farklı ışık kaynaklarınız olacaktır. Ayrıca çalışan kişinin gölgesi tezgaha düşmez. Doğrama, pişirme ve yıkama ünitelerinin iyi
aydınlatılıyor olmasına dikkat edin
• Oturma odamın aydınlatmadan kaynaklanan soğuk bir havası var. Ortamı nasıl sıcaklaştırabilirim? Abajurunuzu sarı, pembe veya altın rengi ile değiştirin. Ya da pembe ve mandarin gibi renkli ampüller kullanın. Mavi tonları ve yeşiller daha taze ve sakin bir atmosfer yaratacaktır

• Dolap içi aydınlatma için nasıl bir ampul tercih etmeliyim? Isı yaymadığı için floresan tercih edebilirsiniz. Kıyafetleri bozmaz. Bu anlayış kütüphane aydınlatması için de geçerlidir

• Floresan ve normal ışık veren lambaları nerede, nasıl kullanmalıyım? Normal ışık renkleri daha güzel gösterir ama ısı yayar ve ömrü kısadır. Floresan daha ekonomiktir. 15 Watt’lık floresan ampul 75 Watt’lık normal ampule eşittir

• Salon aydınlatmasında nelere dikkat etmeliyim? Herşeyden önce aydınlatmanın yorucu ve rahatsızlık verici olmaması lazım. Mümkünse farklı noktaları farklı aydınlatma elemanlarıyla ve lokal olarak aydınlatın. Mesela, yemek masası için asansörlü ve tavandan asılabilen bir yemek ışığı idealdir. Ayaklı lambaları ve lokal aydınlatma yapan abajurları salonda kullanmak idealdir

• Televizyon seyrederken ya da bilgisayar kullanırken nasıl bir aydınlatma tercih etmeliyim? Televizyon sehpasının yanında bir ışık yanmalıdır. Bu durum bilgisayar masası için de geçerli. Akrobatlar bilgisayar masaları için iyi bir aydınlatma elemanıdır

• Yatak odamızın aydınlatmasında nelere dikkat etmeliyim? Okuma ışığı olarak başucu aydınlatması yapabilirsiniz. Bu ışığın açma kapama düğmeleri hem kapının yanında hem de başucunuzda olmalıdır. Tuvalet masası aynı zamanda makyaj masası olarak da kullanılıyorsa yoğun bir lokal aydınlatmaya ihtiyacınız olacaktır. Giyinme üniteleriniz yatak odanızda ise dolap önü ve içlerini aydınlatmanızda fayda vardır

• Yemek odasında ne tür bir ışığı tercih etmeliyim? Yemek odasındaki aydınlatma, masada yemek yiyenlerin gözlerini rahatsız etmeyecek şekilde olmalı. Yemek masası için asansörlü ve tavandan asılabilen bir yemek ışığı, masadan 1 metre yükseklikte olacak şekilde kullanılabilir. Tavana gömülü spotlardan uzak durmalısınız

• Çalışma odası ışıklandırması nasıl olmalıdır? Işığın önden gelmesine dikkat edin. Arkanızdan gelen ışık gölge oluşturur. Gece ışığı için yerleştireceğiniz abajur için en doğru yer, gündüz ışığının geldiği yön olmalıdır. Akrobatlar iyi bir çalışma odası aydınlatmasıdır.

Elektrik Proje Çizimi İçin Tablolar

Elektrik tesisat projeleri hazırlarken yardımcı olacak tabloları bir arada topladım

NYY KABLO KESİTLERİ VE AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ

Eş zamanlılık Katsayıları

İletkenlerin Korunması için sigorta seçimi

Sabit ve otomatik kompanzasyon için eleman cetveli

Otomatik ve bıçaklı sigortaların amper ve boyut sıralamaları


İndir