Elektrik İle İlgili Bazı Kısa Konular

· Ana kolon hattını tanımlayınız.

İşletmeye ait besleme noktasından (ana buvat) tüketicinin ilk dağıtım noktasına (ana dağıtım tablosu, sayaç) kadar olan besleme hattına

denir.

· Kolon hattını tanımlayınız.

Tüketiciye ait ilk dağıtım noktası ile öteki dağıtım noktası arasındaki ya da tablolar arasındaki hatlardır.

· Linye hattını tanımlayınız.

Dağıtım tablosundan son aydınlatma armatürü ya da prizin bağlandığı buvata kadar olan hatlardır. Linye hattı, bir sigorta devresine

bağlanan hat olarak ta düşünülebilir.

· Priz linyesi ne demektir?

Prizlerin bağlandığı hatta priz linyesi denir.

· Işık linyesi ne demektir?

Lambaların bağlandığı hatta lâmba linyesi denir.

· Lamba linyesi kaç mm’lik iletkenle çekilmelidir?

En az 2,5 mm²

· Priz linyesi kaç mm’lik iletkenle çekilmelidir?

En az 2,5 mm²

· Lamba linyesinde en fazla kaç lamba olabilir?

Bir lâmba linyesine en fazla 9 lâmba sortisi bulunabilir.

· Priz linyesinde en fazla kaç priz olabilir?

Bir priz linyesine ise en fazla 7 priz sortisi bağlanabilir.

· Linye sigortası ne demektir?

· Linye hattı, bir sigorta devresine bağlanan hat olarak ta düşünülebilir. Bu hatta bağlanan sigortaya linye sigortası adı verilir.

· Sorti hattı ne demektir?

· Linye hattı ile aydınlatma aracı ya da prizi arasındaki bağlantı hattıdır.

· Priz sortisini tanımlayınız.

· Linye hattı ile priz arasındaki bağlantı hattıdır.

· Işık sortisini tanımlayınız.

· Işık sortisi, lâmba ve ona kumanda eden anahtar devresinden ibarettir.

· Işık sortisinin kesiti kaç mm²’den aşağı olmamalıdır?

· Işık sortisinin kesiti 1,5 mm²’den aşağı olmamalıdır.

· Priz sortisinin kesiti kaç mm²’den aşağı olmamalıdır?

· Priz sortisinin kesiti ise 2,5 mm²’den az olmamalıdır.

· Motorlarda Frenleme : Üç çeşit frenleme vardır

a.Balatalı Frenleme : Motor mili üzerine konan kasnak iki balata ile sıkılması sonucu dönene motorun durdurulmasına balatalı frenleme denir.

b. Dinamik Frenleme : Alternetif Akımla çalışan elektrik motorların enerjisi kesildikten sonra stator sargılarına DC (Doğru gerilim)

uygulayarak motorun durdurulmasına Dinamik Frenleme denir

a. Ani Frenleme : Mortların ani devir yönünün değiştirilmesi prensibine göre yapılan frenlemedir. Motor bir yönde dönerken şebeke enerjisi

kesilip ters yönde dönecek şekilde tekrar şebekeye bağlandığında motor ters yönde dönmek istediğinde önce devri azalır. Sonra motor durur. Motor ters yöne dönmeden enerjisi kesilirse motor ani frenleme ile durdurulmuş olur.

· Üç Fazlı Asenkron Motorların Devir Yönü Nasıl Değiştirilir?

Fazlardan herhangi iki fazın yeri değiştirilirse motor ters tarafa döner.

  • Kumanda devrelerinde kullanılan Ani Temaslı Butonlar nelerdir?

a. Start (Çalıştırma)

b. Stop (Durdurma)

c. Jog (İki yollu buton)

  • Üç Fazlı Asenkron Motorlara neden Yıldız/Üçgen yol verilir?

Asenkeron motorlara enerji verildiğinde motor normal devrine ulaşıncaya kadar normal çektikleri akımdan 3-6 kat daha fazla akım çekerler. Motorların çektikleri bu yüksek akım şebekeye,kumanda elemanlarına ve motorun sargılarına zarar veriri. Bu nedenle 5 kW ‘tan büyük güçlerdeki motorlara direkt yol verilmez.


İndir

0 yorum: