Yüksek Gerilim Tesislerinde Topraklama Sistemleri

1. KORUMA TOPRAKLAMA VE SİSTEMLERİ ....................................................
1.1. Giriş.............................................................................................
1.2. Yüksek Gerilim Direği Koruma İletkenini Çekme ...................................
1.2.1. Koruma İletkeni Özelliği ............................................................
1.2.2. İşlem Sırası ...............................................................................
1.2.3. Dikkat Edilecek Hususlar ......................................................
1.3. Topraklama .........................................................................
1.3.1. Tanımı................................................................
1.3.2. Topraklama Elemanları Yapıları, Özellikleri, Çeşitleri, Standartları ........
1.3.3. Özgül Toprak Direnci ..........................................
1.3.4. Yayılma Direnci ...........................................
1.4. Koruma Topraklaması.......................................................................
1.4.1. Tanımı..........................................................
1.4.3. Koruma Topraklamasının Yapıldığı Yerler.................
1.4.4. Koruma Topraklaması Yapılması................................
1.5. Sıfırlama..................................................................
1.5.1. Amacı......................................................................
1.5.2. Kullanıldığı Yerler, Prensip Şekli............................
1.6. Koruma Hat Sistemi...............................................
1.6.1. Tanımı, Amacı ............................................................
1.6.2. Kullanılma Şartları, Prensip Şekli ....................
1.7. Hata Gerilimi Koruma Bağlaması....................................
1.7.1. Tanımı, Amacı ...........................................................
1.7.2. Kullanılma Şartları, Prensip Şekli .....................
1.8. Hata Akımı Koruma Bağlaması................................
1.8.1. Tanımı, Amacı .....................................................................................................37
1.8.2. Kullanılma Şartları, Prensip Şekli .......................................................................37
1.9. Potansiyel Dengeleme.................................................................................................41
1.9.1. Tanımı, Amacı .....................................................................................................41
1.9.2. Prensip Şekli ........................................................................................................41
1.10. Yıldırıma Karşı Topraklama .....................................................................................41
1.10.1. Tanımı................................................................................................................42
1.10.2. Yıldırım Topraklama Tesis Elemanları .............................................................42
1.10.3. Yıldırıma Karşı Topraklama İşlem Sırası..........................................................43
1.10.4. Yıldırıma Karşı Topraklamada Dikkat Edilecek Hususlar ................................44
1.11. Topraklama Yönetmeliği ..........................................................................................45
1.12. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.......................................................................45
1.13. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ..............................................................................45
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................47
ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 ................................................................................................49
2. İŞLETME TOPRAKLAMASI VE ÖZEL TOPRAKLAMA, ŞEBEKE TİPLERİ............49
2.1. Giriş............................................................................................................................49
2.2. Tanımı .........................................................................................................................49
2.2.1. Çeşitleri................................................................................................................50
2.2.2. Yapıldığı Yerler ...................................................................................................51
2.2.3. İşletme Topraklaması Elemanları ........................................................................54
2.2.4. İşletme Topraklaması İşlem Sırası.......................................................................54
2.2.5. İşletme Topraklamasında Dikkat Edilecek Hususlar...........................................56
2.3. Özel Topraklama.........................................................................................................57
2.3.1. Tanımı..................................................................................................................57
2.3.2. Yapıldığı Yerler ...................................................................................................57
2.4. Şebeke (Sistem) Tipleri, Tanımları, Bağlantı Prensip Şekilleri ..................................58
2.4.1. TN Sistemi...........................................................................................................58
2.4.2. TT Sistemi ...........................................................................................................60
2.4.3. IT Sistemi ............................................................................................................60
2.5. Topraklama Yönetmeliği ............................................................................................61
2.6. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.........................................................................61
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................62
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................63
ÖĞRENME FAALİYETİ – 3 ................................................................................................65
3. TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENÇLERİ ÖLÇÜMÜ...................................65
3.1. Giriş............................................................................................................................65
3.2. Yalıtım ve Toprak Ölçme Aletleri ..............................................................................65
3.2.1. Yapısı, Özellikleri................................................................................................66
3.2.2. Çalışma Prensipleri..............................................................................................67
3.3. Yalıtım Direnci (Yalıtkanlık)......................................................................................69
3.3.1. Tanımı..................................................................................................................69
3.3.2. Yalıtım Direnç Sınır Değerleri ............................................................................69
3.3.3. Yalıtım Direnç Ölçme İşlem Sırası......................................................................69
3.3.4. Yalıtım Direnci Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar ......................................71
3.4. Toprak Özdirenci ........................................................................................................72
3.4.1. Tanımı..................................................................................................................72
3.4.2. Toprak Çeşitleri Özdirenç Değerleri....................................................................72
3.4.3. Toprak Özdirenç Ölçme İşlem Sırası ..................................................................72
3.4.4. Toprak Özdirenç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar ....................................73
3.5. Topraklama Direnci ....................................................................................................73
3.5.1. Tanımı..................................................................................................................73
3.5.2. Topraklama Direnç Sınır Değerleri .....................................................................73
3.5.3. Topraklama Direnç Ölçme İşlem Sırası ..............................................................74
3.5.4. Topraklama Direnç Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar.................................76
3.6. Topraklama Yönetmeliği ............................................................................................77
3.7. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.........................................................................77
3.8. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği................................................................................77

İndir

0 yorum: