Elektrik Mühendisleri İş alanları

TANIM

Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve denetimi konularında çalışan kişidir

GÖREVLER

-Elektrik enerjisinin; hidrolik, nükleer ve diğer kaynaklara dayalı üretimini yapar,
-Üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan, proje ve uygulamasını yapar,
-Elektrik enerjisi üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesini yapar,
-Haberleşme, endüstriyel, kontrol ve tıbbi elektronik cihaz ve ekipmanların tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
-Sayısal (mikroişlemci tabanlı) ve bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarım, imalat, işletme ve bakımını yapar,
-Elektronik teçhizat sistemleri için bakım, işletme standartları, bültenler, teknik talimatlar, resimli şemalar hazırlar,
-Bu işler için gerekli işgücü ve maliyeti hesaplar,
-Danışmanlık eğitim-öğretim, yönetim ve teknik satış işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


-Analog ve dijital ölçüm aletleri(avometre, osiloskop vb.)
-Jenaratör ve motorlar,
-Sayısal kökenli aletler(sayısal osiloskop, spektrum analizörleri vb)
-Optik ölçüm aletleri,
-Bilgisayar
-Çeşitli el aletleri


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Elektrik ve elektronik mühendisi olmak isteyenlerin;
-Üst düzeyde akademik yetenek ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
-Fen alanına özellikle fizik konularına ilgili,
-Planlama, tasarım gücü kuvvetli,
-Mekanik yeteneği olan,
-Sorumluluk duygusu gelişmiş, risk alabilen,
-Kurallara uyan,
-Yönergeleri izleyebilen,
-Yaratıcı,
-Ekip çalışmasına yatkın,
-İleriyi görebilme ve koşulları değerlendirme yeteneğine sahip,
-Başkalarını yönetebilen ve işbirliği halinde çalışabilen, yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARIElektrik elektronik mühendislerinin çalışma alanları çok geniş olduğundan, çok farklı ortamlarda çalışabilirler. Genellikle;
-Elektrik santralleri, şantiyeler ve laboratuarlarda,
-Proje yapımında büro ortamında,
-Enerji dağıtımı konusunda açık havada,
-Tıbbi elektronik konularında ise hastane ortamında çalışırlar.
Şantiye ortamı gürültülü, büro ortamı ise genelde sakindir. Çalışma koşulları genellikle tam gün olup, zaman zaman seyahat etmeleri gerekir. Şantiye ortamındaki çalışmalarda hafta sonu çalışmaları da gerekebilir.

İş yapılırken bazen yalnız, bazen ise diğer çalışan ve kişilerle (diğer mühendisler, tekniker, teknisyen, teknik ressam, müteahhit vb) iletişim de bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


-Bu bölüm mezunları için iş olanakları ve çalışma alanları oldukça geniştir.Mezunlar; elektronik ve elektrik teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. (Telekom, TRT, Türk Kablo, TEK, vb)
-Elektronik tasarım, bakım ve onarım, kontrol sistemleri tasarım ve üretim, iletişim sistemleri (cep telefonu, uydu haberleşme, kablo işletmeleri) alanlarında ulusal ve uluslararası boyutta iş imkanları mevcuttur.

0 yorum: