Enerji Üretimi

AÇIKLAMALAR ...................................................................................................................iii
GİRİŞ ......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................2
1. ELEKTRİK SANTRALLERİ ..............................................................................................2
1.1. Enerji Üretiminde Kullanılan Kaynaklar ......................................................................2
1.1.1. Termik Kaynaklar..................................................................................................3
1.1.2. Hidrolik Kaynaklar ................................................................................................6
1.1.3. Nükleer Kaynaklar.................................................................................................7
1.1.4. Diğer Kaynaklar ....................................................................................................9
1.2. Ülkemizde Elektrik Üretiminin Tarihçesi...................................................................21
1.3. Ülkemizde Elektrik Tüketimi Hakkında Genel Bilgi.................................................23
1.4. Santraller .....................................................................................................................24
1.4.1. Termik Santraller .................................................................................................25
1.4.2. Hidroelektrik Santraller .......................................................................................41
1.4.3. Ülkemizdeki Belli Başlı Santraller ......................................................................47
1.4.4. Santrallerin Elektriki Donanımları ......................................................................48
1.4.5. Santral Kumanda ve Güvenlik Devresi Sistemleri ..............................................49
1.4.6. Santraller Arası Haberleşme Sistemleri...............................................................50
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................51
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................52
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ..................................................................................................55
2. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ ÜNİTELERİ ...............................................................55
2.1. Senkron Makineler......................................................................................................55
2.1.1. Tanımı..................................................................................................................55
2.1.2. Senkron Makinelerin Yapısı ................................................................................56
2.1.3. Senkron Makinelerin Endüvi Yapılarına Göre Çeşitleri......................................57
2.1.4. Senkron Makinelerin Rotor Cinsine Göre Çeşitleri.............................................60
2.1.5. Senkron Makinelerin Çalışma Yöntemleri ..........................................................62
2.1.6. Alternatörlerin Uyartılması..................................................................................66
2.1.7. Devir Regülatörleri ..............................................................................................68
2.1.8. Gerilim (Voltaj) Regülatörü ................................................................................68
2.1.9. Uyartım Makinesiz Alternatörler (Sabit Gerilim Generatörleri) .........................69
2.1.10. Senkron Makinelerde Frekans ve Hız................................................................71
2.1.11. Senkron Makinelerin Eş Değer Devreleri..........................................................73
2.1.12. Alternatörlerin Paralel Bağlanması....................................................................74
2.1.13. Generatör Etiketinin Okunması .........................................................................80
2.1.14. Alternatör Deneyleri Yapımı .............................................................................81
UYGULAMA FAALİYETİ ..............................................................................................93
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ....................................................................................95
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 ..................................................................................................97
3. ŞALT SAHASI ..................................................................................................................97
3.1. Gerilimlere Göre Şebeke Çeşitleri, Tanımları, Standart Gerilim Değerleri................97
3.1.1. Alçak Gerilim Şebekeleri ....................................................................................98
3.1.2. Orta Gerilim Şebekeleri.......................................................................................98
3.1.3. Yüksek Gerilim Şebekeleri..................................................................................98
3.1.4. Çok Yüksek Gerilim Şebekeleri ..........................................................................99
İÇİNDEKİLER
ii
3.2. Dağıtım Şekillerine Göre Şebeke Çeşitleri,Tanımları,Prensip Şemaları ....................99
3.2.1. Dallı ( Dalbudak) Şebekeler ..............................................................................100
3.2.2. Ring (Halka) Şebekeler......................................................................................100
3.2.3. Ağ (Gözlü) Şebekeler ........................................................................................101
3.2.4. Enterkonnekte Şebekeler ...................................................................................103
3.3. Şalt Sahası.................................................................................................................104
3.3.1. Tanımı................................................................................................................104
3.3.2. Şalt Sahasında Bulunan Donanımların Tanımı..................................................104
3.3.3. Şalt Sahası Çeşitleri ...........................................................................................115
3.4. Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği.......................................................................119
3.4.1. Elektrik İşletme Aygıtlarının Yerleştirilmesi ve Korunması .............................120
3.5. Topraklamalar Yönetmeliği ......................................................................................124
UYGULAMA FAALİYETİ ............................................................................................127
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ..................................................................................128
MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................130
CEVAP ANAHTARLARI...................................................................................................131
ÖNERİLEN KAYNAKLAR................................................................................................133
KAYNAKÇA.......................................................................................................................134

indir

3 yorum:

Adsız dedi ki...

teşekkürler dostum,elinde eletrikle ilgili başka aademik dökümanlar varsa paylaabiirmisin? sağo yine

Adsız dedi ki...

Üstad 20.000 volt,5000 amperlik
yani 100 megawattlık bir jeneratör yapmak için;
1- kaç metre kablo gerekir?
2-Tek faz ile bu güç üretilebilinir mi?
3-Jeneratörde sarımlar seri bağlandığı zaman voltaj ve amperin
hangisi çoğalır?

onur kalecik dedi ki...

1.soru
Şimdi kaç metre kablo biraz garip bir soru bu jeneratörün yapısına bağlı bişey kesin bir cevap veremem.
2.Senkron gen. çoğunlıukla elektrik santrallerinde elektrik enjsi üretimi için kullanılır. kısaca bunlara alternatör de denir.
üretilen alternatif akım genellikle 3 fazlıdır.Ancak bazı durumlar için (elektrikli tren şebekeleri gb)bir fazlı üretimde yapılmaktadır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alternat%C3%B6r
burdan bilgi alabilirsin 3. soru hakkında biraz araştırayım şönt seri uyarmayı soruyorsun galiba