Mezun Olmuşum...

Lisans öğrenim hayatım bitti emeği geçen herkese teşekkürler:)
Şöyle bir lisans dersleri değerlendirmesi yapalım sizlere tavsiyelerde bulunalım. Ben kontrol otomasyon dalını seçtiğim için genelde kontrol dersleri hakkında yorum yapacam darılmak yok.

Elektrik Tesisleri Bilgisayar Destekli Tasarım (AutoCad): Bu dersi bence herkes almalı elektrik mühendisi olacaksın iş arayacaksın ilanlarda ne diyor Autocad biliyor musun? O zaman alacaksın bu dersi zaten aldığım duyumlara göre usisden sonraki yeni açılan öğrenim planında zorumlu ders yapılacakmış hayırlı olsun.
Güç Elektroniğinde Kontrol ve Koruma Devreleri:Dersin içeriği güzel uygulamada işinize çok yarayacağını düşünüyorum dersin hocalarıda gayet başarılı:)

Süreç Denetimi
: Bu dersi mümkünse almayın yararını göremedim dersi bile zor gördüm.

Aydınlatma İç Teçhizat: Bu ders zorumlu olmakla birlikta autocad dersini aldıysanız çok kolay yapabileceğiniz bir ders. AG-OG çizimleri aydınlatma ile ilgili bir çok şey öğreneceksiniz.

Bilgisayar Destekli Kontrol ve Otomasyon: Bu dersi ben çok sevdim visual basic otomasyonda nasıl kullanacağınızı öğreniyorsunuz bitirme projemide bu ders sayesinde kararlaştırdım tavsiye ederim.

Mikrodenetciler ve Endüstriye Uygulaması : Bu dersi almasanız da olur. alırsınız bir pic kitabı açarsınız proteusunuzu yavaş yavaş öğrenirsiniz programlama gerenk yok:)

PLC Laboratuarı: Plc öğrenmek için iyi ama programlama hale ladder diagramlarıyla yaplıyor artık plc programlamaları C de yapılıyormuş demode olmuş yenilemek gerek (Not: C,C++ bu dilleri öğrenin her yerde yarar diğer dilleri öğrenmenizi kolaylaştırır.)

Benden bu kadar artık tatildeyim. Hadi size de iyi tatiller...

Türkiye'de elektriğin tarihi

Türkiye nin ilk elektrik üreteci 1902 yılında Mersin-Tarsus’ta tesis edilen, bir su değirmenine bağlanmış 2 kW. gücünde bir dinamodur.
1914 yılında Osmanlı’nın ve Türkiye’nin ilk kayda değer elektrik üretim tesisi olarak Silahtarağa Termik Santralı hizmete girmiştir. 14 Şubat 1914 te açılan bu tesis ekonomik ömrünü tamamladığı 1983 yılına kadar hizmet vermiştir.
1930 lu yıllara kadar ülkemizdeki elektrik çalışmaları, genelde yabancı işletmelerin elinde olan küçük yerel santraller ve onların beslediği birbirlerinden ayrı yerel dağıtım şebekelerinin işletilmesi şeklinde olmuştur.
1939 yılında yabancı şirketlere verilmiş olan bu imtiyazlar devletleştirilerek genellikle dağıtım hizmetleri belediyelere devredilmiştir
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılında kurulu güç 33 MW ve yıllık üretim 45 milyon kWh iken; 1935 yılına gelindiğinde, kurulu güç 126.2 MW. üretim ise 213 milyon kWh, elektriklenmiş il sayısı ise 43'tür
1933 yılında 2301 sayılı Kanun ile İller Bankası kuruldu.
1935 yılında, 2805 sayılı Kanun ile kurulan Etibank’ın 3 ana işlevinden biri elektrik işletmeciliği olarak düzenlenmiştir..Yine aynı yıl,
2804 sayılı Kanun ile Maden Tetkik Arama (MTA),
2819 sayılı Kanun ile Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ) kurulmuşlardır
1954 yılında Devlet su İşleri (DSİ) kurulana kadar hidroelektrik tesis dahil tüm üretim ve dağıtım Etibank önderliğinde bu kuruluşların katkılarıyla yürütülmüş, küçük kapasiteli dizel ve hidrolik santraller ve birçok sanayi kuruluşunun ve belediyelerin işlettiği dizel santraller ile şehirlerin elektrik ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır.
1948 yılında, Silahtarağa Termik Santralı’ndan o güne en büyük tesis olan Zonguldak Çatalağzı Termik Santralı devreye girmiş ve 1952 yılında 154 kV'luk bir ENH (Enerji nakil hattı) ile İstanbul'a elektrik takviyesi yapılmıştır. Bu ENH tı, ulusal enerji sistemimizinde (Enterkonnekte sistem) başlangıcını oluşturmuştur.
1950'li yıllarda, kurulu gücümüz 407.8 MW , yıllık üretimimiz ise 500 bin kWh'a ulaşmıştır. 1956 yılında 3 önemli tesis ulusal elektrik sistemine bağlanmıştır. Bunlar;
Adana yakınlarında Seyhan barajı ve HES,
Ankara yakınlarındaki Sarıyar barajı ve HES ile
Kütahya yakınlarındaki Tunçbilek Termik santralıdır.

1956 yılında Türkiye'nin iftiharı Sarıyar barajı ilk iki ünitesi toplam 80 MW güç ile hizmete girmesinden tam 14 yıl önce, 1942 yılında ABD de hizmete giren Grand Coulee Barajı 24 generatörlü 6180 MW gücünde idi. (Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesi Atatürk Barajı 2400 MW gücündedir.


1958 yılında Nazilli yakınlarında Kemer barajı ve HES,
1959 yılında Kırşehir yakınlarında Hirfanlı barajı ve HES,
1960 yılında Manisa yakınlarında Demirköprü barajı ve HES o yıllarda kurulan hidroelektrik tesislerdir.

1970 yılında 1312 sayılı yasa ile TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) kurulmuş,Belediyeler ve İller Bankası dışında bütünlük sağlanmış, bazı istisnalar dışında üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin yapım ve işletilmesi ile elektrik sektörünün planlanması tekel statüsüyle TEK e verilmiştir.
Bu tarihte de kurulu gücümüz 2234.9 MW üretimimiz ise 8 milyar 623 milyon kWh seviyelerine yükselmiş, ilk 380 kV ENH sisteme dahil edilmiştir. 1970 yılında elektriklenmiş köy sayısı % 7 dir.
1972 yılında, Türkiye’nin o güne kadar ki en büyük baraj ve HES i olan Eskişehir yakınlarındaki 300 MW gücündeki Gökçekaya barajı ve HES ile yine en büyük termik santral projesi olan Seyitömer Termik santralı devreye alınmıştır.
1975 yılında Fırat üzerindeki ilk incimiz Keban barajımız , o yıla kadar kurulan tüm barajlı santralarımızın toplamından daha büyük kurulu güce sahipti. (1330 MW)
Türkiye kurulu gücü 1980 yılında 5118.7MW'a üretimi ise 23 milyar 275 milyon kWh kapasitesine ulaşmıştır.
1982 yılında Belediyeler ve Birliklerin ellerindeki elektrik tesisleri TEK'e devredilmiştir. Bu tarihten itibaren de enerjinin üretimi, dağıtımı ve satışları bu kurum (TEK) tarafından yapılması sağlanmıştır. Bu dönemde de yine kurulu gücümüz 6638.6 MW,üretimimiz ise 26 milyar 552 milyon kWh olarak gerçekleşmiş, bu yıl elektriklenmiş köy sayısı % 61'e ulaşmıştır.bu yıllarda birde cayırha termik santrali yapılmıştır 300MW 2 ünite daha sonra 2000 yıllında 2 ünite daha faliyete gecmiştir 320MW ŞİMDİ TOPLAM 620 MW'tır

1984 yılında kabul edilen 3096 sayılı yasa ile TEK’in tekel statüsü kaldırılmış, yerli ve yabancı Sermaye Şirketlerine üretim tesisi kurmak ya da mevcut üretim ve dağıtım tesislerinin mülkiyeti TEK’da kalmak üzere işletme hakkı devralmak suretiyle faaliyette bulunma imkânı verilmiştir.
12 Ağustos 1993 te TEK; ikiye ayrılarak üretim ve iletimden sorumlu TEAŞ, dağıtımdan sorumlu TEDAŞ kurulmuştur.
Bu dönemde Yap-İşlet Devret (YİD) modeli ile kurulması kabul edilen üretim tesislerinin finansmanının teşebbüs sahiplerince sağlanması, üretilen tüm enerjinin TEK tarafından satın alınması benimsenmiştir.
3096 sayılı yasa ile Özel sektöre üretim, iletim, dağıtım ve ticaret yetkisi veren, Yap-işlet-Devret (YİD) modeline, otoprodüktör (Kendi elektrik enerjisi ihtiyacını kendi ürettiği tesislerden sağlayan, ürettiği fazla enerjiyi kamuya satan sanayi kuruluşları) uygulamasına ve mevcut tesislerin işletme hakkı devirlerine imkân sağlanmıştır.
1996 yılında sadece yeni üretim tesislerinin yapımı için Yap-İşlet Modeli (Yİ) uygulamasına yönelik olarak 4283 sayılı yasa yayınlanmıştır.
3 Mart 2001 tarihinde 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu -EPDK- oluşturulmuş olup piyasada faaliyet gösterecek olan işletmelerin bu kurum ve kurul ile uyumlu çalışması öngörülmüştür. Bu dönemde Türkiye Elektrik Üretim ve Dağıtım Anonim Şirketi (TEAŞ) üçe bölünerek;

  • 1- Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)
  • 2- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ)
  • 3- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) kurulmuşlardır.

2004 Yılında yapılan mevzuat değişikliği ile DSİ kontrolünde olan bütün HES'ler Elektrik İdaresine devredilmiştir. Günümüzde elektrik satış fiyatlarını hala devlet belirlemekte olup, son bir kaç yıldır değişikliğe uğramamıştır. Ama 1 Temmuzda elektriği yaklaşık %20 zam bekleniyor.

Türkiye'nin enerji ihtiyacı 2008 yılından sonra daha da artacak ve enerji sıkıntıları yaşanacaktır. Bu yüzden hidroelektrik santrallerinin ve dünyanın terk etmeye çalıştığı nükleer santral inşaatlarına başlanması söz konusudur.

Kaynak:Vikipedi

Teknoloji çok gelişmiş çok...

Sharp’tan Yüzer Güneş Paneli Sistemleri

Sharp tarafından Napa gölü üzerine yüzer şekilde hazırlanmış olan güneş panelleri oldukça rağbet görüyor. Yaklaşık 2300 adet Sharp güneş panelinden oluşan sistem günde 400kW enerji depoluyor. Bu büyük enerjinin maliyeti ise koskoca bir sıfır. Yani buradan 1 günde elde edilen enerji ile aylık ortalama 40kW enerji tüketen 10 aile bir ay boyunca enerjisini temin edebilir. Bu denli büyük bir enerjiyi hiç masrafsız üretebilmek mümkün iken, buna ciddi şekilde yönelmek gerektiğini anlıyoruz. Ülkemiz oldukça fazla ve dik güneş alan ekvator çizgisine yakın bir coğrafyada bulunduğundan çok verimli şekilde bu sistem uygulanabilir.


Türk ve Romen Bilimadamlarından Yeni Buluş


Her yıl çöpe atılan yüzbinlerce ton devre elemanları ve devre kartları artık çevreye zarar veren gereksiz atıklar listesinden çıkıyor. Türk ve Romen bilim adamlarının ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar neticesinde çok etkili biçimde plastiğin geri dönüşümünü sağlayabiliyorlar. Devre kartlarının zehirli materyaller ve çeşitli metaller içeren yapısını düşündüğümüzde içerisinden sadece plastiği çıkartmak oldukça zor gözüküyor. Isı ve kimyasal çözüştürme ile zararlı toksik bileşenlerin neredeyse tamamının yok edildiğini açıklayan bilim adamları, bu sayede devre kartları üzerinden geriye kalan pyrolysis yağ bileşeninin petrol gibi işlenerek yakıt olarak ya da endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere başka şekillerde değerlendirilebileceğini belirtiyorlar. Bazen ufak gibi gözüken şeyler uygulamada etkin olup çok büyük faydalar sağlayabiliyor. Umarım bu buluş da bunlardan birisi olur ve Türk bilim adamlarımızla iftahar ederiz.

Sharp Çok Küçük Boyutlarda Yakıt Pilleri Üretebiliyor


Mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanan yakıt pili mücadelesi firmalar arasında son hızla sürerken, Sharp herkesten bir adım öne geçtiğini resmen kanıtladı. Ürettiği yüksek enerji yoğunluklu yakıt pili sayesinde santimetreküp başına 0.3W enerji üretebiliyor. Pillerin bu haliyle mevcut kullanılmakta olan lityum-ion pillerin yerini alabileceği ifade ediliyor. Şimdilik PDA ve laptoplarda kullanılabilecek ölçülerde üretilebilen yakıt pillerinin daha küçük alanlara sığdırılabileceği de söyleniyor.

Sharp’ın ürettiği bu yakıt pillerinde hidrojen gazı yerine sıvı ve çok uçucu bir madde olan metanol kullanılıyor. Böylece hem daha az patlama riski ve daha uzun ömürlü piller üretmek mümkün olabiliyor. Yakıt pili ile bir laptopun 1 ay hiç kapanmadan rahatlıkla çalışabildiğini düşünürsek, cep telefonuna uygulanacak bir pilin aylarca belki de 1 yıl boyunca hiç şarj etmeden kullanılabilmesi mümkün olacak. Eğer bundan daha da iyisini yapmayı başarabilirlerse, cep telefonları yanında şarj aletiyle gelmeyecektir. Çünkü alınan bir telefon 2-3 sene hiç kapanmadan aynı pille çalışabilmesi mümkün olabilir.

Visual Basic Webcam Uygulması


Bitirme projemizde bandın kameradan izlenebilmesini olanak sağlayan webcam programı gerekiyordu. Uzun süre aradım sonunda buldum. Blog sayfamı takip eden sizler bu paylaşıma kolayca ulaştınız hadi yine iyisiniz:) yapmanız gereken tek şey linkteki programı kurmak. bir sorun yaşarsanız yardımcı olurum kolay gelsin.

indir

Visual Basic Skinleri

Visual Basic Skinleri

Bitirme projemdede kullandığım skin (üstteki resim) visual basic in arayüzünü daha güzel görünmesine imkan tanıyor.Yapmanız gereken aktiveskin.rar dosyasını kurmak daha sonra patch.exe tıklayarak system32 dosyası altında actskn43 dosyasını patch yapacaksınız..

indir